Ustna vprašanja - prof. Gabrijelčič

K njegovim vprašanjem dodajam še:

- politravma

- načini kritja večjih defektov kože (ne samo kožni presadki)