Ustna vprašanja - doc. Oblak

1. Klinièni primer: urinska inkontinenca pri moskem (samo, kaj je pomembno v anamnezi...)
2. Vrste inkontinence
3. Preiskave, potrebne za operacijo (kaj vse bi zanimalo anestezista - anamneza, status, krvne preiskave, PSA, INR, PÈ, RTG pc, EKG...)
4. Indikacije za operacijo abd. anevrizme (veèja od 6 cm, boleèine; operiramo tudi, èe je samo veèja od 6cm in nima boleèin)
5. Klasifikacija pljuènih tumorjev (koliko je podvojitveni èas drobnoceliènega - 55 dni, to je hitro, pomeni, da hitro raste in potem tudi hitro zaseva)
6. Fraktura femurja - naèini zdravljenja (notranja osteosinteza, mavec...)
7. Prepreèevanje masèobne embolije (se mi je zdi, da je govoril tudi nekaj o analgeziji, samo nisem veè ziher.)
8. Pectus excavatum
9. Pankreatitis - akutni, kronièni, vrste kroniènih (pomagaj si s klasifikacijo TIGARO v interni)
10. Zdravljenje hude opekline koze (hladis z vodo do pol ure; ja, lahko uporabljas tudi vodo iz mlake, ker infekcijo lazje pozdravis kot poglobitev opekline, èe ne bi hladil; infuzijo Ring. laktata dajes 4ml/ kg/ telesne povrsine. )

Drugaèe pa - niè bat! :) Èe se ti pri katerem vprasanju zatakne, dobis podvprasanja. Docent je prijazen in te v najslabsem primeru prestavi se za kak dan. Izpit res hitro mine (pol ure pacient, manj kot pol ure ustni del), sprasuje pa predvsem »svoja« vprasanja - pobrskaj tule na med.srcu. Pa sreèno! :)