Pisna vprašanja (2014-06-20)

Večinoma so bila stara vprašanja, od novih pa se spomnimo naslednjih:

 

Nekaj glede TEA – kdaj jo uporabljamo: (kombinacija odgovorov)

redko/včasih/pogosto na koronanih, redko karotidne, femoralna arterija?, desc. aorta? aortoiliakalne?Trditve o nestabilni angini pektoris.

 

Kako ukrepamo pri epileptičnemu napadu?

- nič

- glukoza

- antiepileptiki

- nekaj daš v usta

- še nekaj

 

Kako ukrepamo pri nestabilnem zlomu medenice? (kombinacija odgovorov)

- zunanji fiksater

- plošča in vijaki

- skeletni vlek ali nekaj takega

 

Poseben problem pri bolnikih je tiha ishemija. Gre za bolnike, ki nimajo simptomov ishemične bolezni srca, imajo pa zožitve koronarnih arterij in ishemične spremembe na EKGju. Kljub temu je preživetje po operaciji daljše, še posebej pri bolnikih s stenozo debla.

PPP / PNN / NNN itd.

 

Z zunanjim telesnim obtokom ohladimo bolnika. Ohladimo ga tako da ima rektalno temperaturo 19-20°C in mu apliciramo kardioplegično raztopino tako, da zatisnemo descendentno aorto in mu vanjo apliciramo kardioplegik. Tako dodatno ohladimo srce in povzočimo prenehanje mehanske in električne aktivnosti srca. (nekaj takega je pisalo)

PP / PN / NP / NN

 

Kakšen je ukrep pri zlomu glavice koželjnice, ki zajem do 1/3 njene sklepne površine?

- konzervativno

- endoproteza glavice

- z neko žico

- zunanji fiksater

- s ploščico in vijaki

 

Katere so srčne napake s cianozo? (kombinacija odgovorov)

- L-D šant ali D-L šant

- tetralogija Fallot

- pentalogija Fallot

- primum ASD

- transpozicija velikih žil

- trikuspidalna atrezija