Pisni izpit (2013-04-12)

Pisni del - kirurgija - 12.4. 2013

Ob uri izpita smo se zbrali v srednji predavalnici. Najprej nam je Smrkolj povedal, ponovno, kako poteka sistem točkovanja. Tukaj naj vas opozorim na eno zadevo. Če soglašate, lahko na izpitu upoštevajo samo rezultate pisnega izpita, torej kolokvijev NE upoštevajo! Smrkolj nam je na začetku izpita rekel, da če to želim, naj si izberemo predstavnika, ki bo v imenu cele skupine pišočih to dal na papir.

Za pisni del močno priporočam v branje Smrkoljevo Kirurgijo. Nekatera vprašanja se pojavijo dobesedno iz nje. Priporočam tudi, da si preberete malo praktikum!

Približno 70 vprašanj je že znanih, iz zbirke starih vprašanj (vsa niso pravilno rešena). Obvezno si poglejte še novejše kolokvije (vse dostopno na spletu). Ironično se je v izpitu pojavilo kar nekaj starih vprašanj, ki v zbirki niso bila rešena, tako da se tudi nerešena splača predelati.

Nekaj novih vprašanj, ki se jih še spomnim:

1. kako diagnosticiramo valvulo sečnice

2. kolikokrat v eni uri se izmenja zrak v operacijski sobi
a) 1x
b) 100x
c) 25x
d) 50x

3. umazano rano ne dezifenciramo, ker robove rane tako ali tako izrežemo
(kombinacije pravilna/nepravilna trditev)

4. nove trditve v povezavi z antisepso/asepso

5. vprašanje kjer si mogel izbrati pravilne kombinacije, ki so nakazovale pravilni način zdravljenja.
a) dieta 1) barettov požiralnik
b) izguba teže 2) peptična razjeda
c) dvignjeni položaj 3) razjeda dvanajstnika
d) protirefluksna operacija (+ še nekaj drugih stanj)
e) antacidi
f) druga zdravila
...
6. najpogostejši kraj krvavitve v zg. prebavilih
a) malory - weis
b) razjeda dvanajstnika
c) peptična razjeda

7. pri prizadetosti katerega živca je funkcija roke najbolj okrnjena
a) medianus
b) sprednji interosalni živec
c) zadnji interosalni živec

8) kaj vse je potrebno za dober izzid zdravljenja zloma (izberi kombinacijo, kombinacija, ki bi ponudila vse možnosti kot pravilne ni bila ponujena)
a) fizioterapija
b) dobra repozicija
c) dobra retenca
d) dober stik med kostmi

9. kakšne opekline vse poznamo (izbral si pravilno kombinacijo)
a) radiacijske
b) kemične
c) električne
... (še par drugih, se več ne spomnim)

10. kdaj zdravimo zlome operacijsko
a) če zloma ne moremo uravnati na zaprti način
b) pri kompliciranih zlomih
c) poškodbe žil in živcev
...

11. ali lahko naredimo operacijsko naravnavo zloma kljub gnojni okužbi kože nad njim?
a) noben od odgovorov ni pravilen
b) načeloma ne
c) lahko, vendar pod določenimi pogoji
...

12. kakšni so izzidi operacije ščitnice
a) najbolj uspešna pri mladih z blagimi simptomi
b) najbolj uspešna pri starejših z zelo izraženimi simptomi
c) uspešna v 15 primerov
...

13. izberi pravilno trditev v povezavi z miastenijo gravis
a) se izboljša pri 2/3 pacientov po timektomiji
b) pri 15 ni prisotnih izboljšav
...

14. sestava kardioplegične raztopine
(naštete so bile snovi v odstotkih, izbral si enega, ki je bil pravilen)

Več se žal ne spomnim. SREČNO!