Pisna vprašanja

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (vprasanja_kirurgija-_pisni_izpit.doc)vprasanja_kirurgija-_pisni_izpit.doc41 kB
Vprašanja, Pisni ipit iz Kirurgije

Katera faza ne sodi v kl. sl. Ak. Ledv. Odpovedi
- f. Hidronefroze (OK)

Bolnik s pljučnim rakom, ocena operabilnost in resektabilnosti:
- CT (OK)

Kadar posumiš na levostransko srčno poupuščanje, narediš pregledno sliko RTG pc, saj se RTG znaki be pojavijo pred kliničnimi (prva OK, druga narobe)

Starejši bolnik, holosistolični šum, kontrast => refluksr iz l.prekata v l.preddvor => Mitralna insf.

Novorojenči z bolezenskimi spr. V mžg. Kaj naredimo
- UZ (OK)


Pri nativnem RTG zrak pod prepono:
- zrak pod prepono (OK)

osteosinteza za pogačico:
- žice na priteg (), košarica (OK)

sapnik:
- čim bolj je obsežna raztrganina, manj celic z migetalkami je v epitelu (OK)
- če je elastična membrana nepretrgana – epitelna vrzel v nekaj urah (NOT OK)

okolica travmatske rane otekla, pordela
- inficirana (OK)

čreva
- če odstranimo 70 t. Črevesa, se št. Epitelnih celic poveča za 20 (OK), mis. Del. Rane pa se zaceli z regeneratom in ne z brazgotino (NOT OK)

laktat
- kaže globino šoka (OK)

bolnik v zg fazi opeklinskega šoka
- zelo pogosta je metabolna acidoza (OK)

pri 60 – letni ženski, AF, netipen pulz, nenadna bolečina
- embolija (OK)

resorbilna nit
- poliglikol (OK)


pulzna oksimetrija
- art. Oksigenacija

mega ureter ni:
- vnetni (OK)
- sek. Refluksni
- prim. Obstruktivni
- sek. Obstruktivni
- prim. Refluksni

prognoza pri Ca ščitnice
-

Zgornja vprašanja sem dešifrifal iz malih listkov z reklamo za parvastatin od Plive in so bili do nedavnega last našega kolega.Spodnja vprašanja, katera nam jih je zaupal prof. Smrkolj pa sem se potrudil (delno) reproducirati iz lastnih zapiskov.

Invazivna diagnostika (zapleti):
- preforacija (OK)
- endokarditis (OK)
- art. In ven. tromboza (OK)
- septikemija (OK)

III možg. Živec:
- pritisk na a. Cerebri post. (OK)
- cerebri medio
- …

utesnitveni sindrom brez izpada občutkov in bolečin:
- sind. Karpalnega kanala
- n. cutaneus lat.
- Sind. Tibialnega kanala
- Sind. Guyonovega kanala (OK)
- Sind. Tarzalnega kanala

Za meduloblastom ne velja
- najpogostejši maligni tumor
- padajoče metastaze
- makroskopska odstranitev + obsevanje
- najpogostejši je v str. Ventriklih (TO NE VELJA)

Klasična longitudionalna fraktura piramide
- pareza facialisa
- otolikvoreja
- kri
- senzonevralna naglušnost (OK)

Kaj ne spada v rutinsko zdravljenje povišanega ICP:
- .....

Najpogostejši tumor .....
- ependimom
- astrocitom (OK)
- ostali –om –i

Princip ex. Žolčnika
- .....

Indikacija eksploracije skupnega žolčevoda (ne paše)
- ikterus v anamnezi
- pesek v žolčniku
- pankreatitis
- širši žolčevod
- hydrops žočnika (NOT OK)

Zdravljenje kronične pankreatične psevdociste
- ekscizija repa pankreasa z anastomozo na črevo (tanko)
- konzervativno zdravljenje
- pankreatektomija
- perkutana drenaža
- notranja drenaža oz. Ekscizija psevdociste (OK)

Kaj naredimo za hranjenje bolnika z Ca v zgornji tretjini želodca
- CVK
- Hranilna gastrostoma
- Kateter
- Želodčna sonda
- Hranilna jejunostoma (OK)

Kaj ni vzrok hipovolemičnega šoka
- opekline
- krvavitev izven telesa
- IC krvavitev (OK)

Dominantna poškodba je vedno tista, ki zahteva operacijo. (NOT OK), Nedominantna poškodba ne ogroža življenja (OK)

Zlom dist. Radiusa (kaj ni res)
- poškodbe starejših osteoporotičnih žensk (NOT OK)
- RTG
- Mavčenje in imobilizacija ne zahteva vedno 2 sosednja sklepa
- Najpogostejši zlom pri odraslem človeku

Pri nemerljivem tlaku in UZ kaže kri v abdomnu
- laparatomija in klemanje aorte (OK)
- transfuzija krvi
- ......