Priporočena literatura

A. Kocijancic, F. Mrevlje: Interna medicina, 2. dopolnjena izdaja, Ljubljana, 1998
Keber D.: Zdravljenje notranjih bolezni - Algoritmi odlocanja in ukrepanja, Medicinski razgledi, 1993.
Keber D.: Zdravljenje notranjih bolezni - Prepoznavanje notranjih bolezni, Medicinski razgledi, 1994.
Kocijancic A, ur. Klinicna preiskava. Ljubljana: Littera picta, 2000.