Zbirka posnetkov najpogostejših motenj srcnega ritma

Zbirko najdete na http://ibmi.mf.uni-lj.si/mmd/cardio-a/index-slo.html


UVOD
Zbirka posnetkov predstavlja le najpogostejše motnje srcnega ritma, s katerimi se srecujemo v klinicni praksi. Ni še dopolnjena do te mere, da bi zajela vse motnje ritma. Zaradi jasnosti in lažje razlage so prikazane samo posamezne motnje srcnega ritma in ne kombinacije motenj ritma, katere v praksi tudi pogosto srecujemo. S casom bomo zbirko motenj ritma dopolnjevali in tudi popravili napake in nejasnosti.

Vsi elektrokardiogrami so posneti na standardnem elektrokardiografskem milimeterskem papirju pri hitrosti 25 mm na sekundo (1 mm ustreza 40 ms, vecji kvadrat (5 mm) ustreza 200 ms, 1 cm ustreza 400 ms). Napetostna locljivost je 10 mm na mV, razen kjer je drugace oznaceno. Filtracija, pri kateri smo posneli posamezne motnje ritma je bila razlicna. Uporabljali smo razlicne bipolarne prekordialne monitorske odvode, ki ne ustrezajo nobenemu standardnemu elektrokardiografskemu odvodu. Menimo, da razlike v nacinu snemanja ne otežujejo prepoznavanja motenj srcnega ritma.

Zbirka je razdeljena na 4 dele. V prvem je prikazan normalen elektrokardiografski posnetek, sledijo supraventrikularne motnje srcnega ritma, nato ventrikularne motnje ritma in na koncu prevodne motnje v širšem smislu.

kazalo po ABECEDI
kazalo po SKUPINAH ARITMIJ
PRIMERJAVA slik
English version

Avtor: Dušan Štajer, CIIM, Klinicni Center, Zaloška 7, 1000 Ljubljana
Editor: Samo Ribaric
Priprava za WWW: Samo Ribaric, Ljupco Todorovski