Chestradiology.net


www.chestradiology.net

Spletna stran z prikazom normalnega RTG statusa prsnega koša, razloženo anatomijo ter RTG prikazi, kdaj posumimo na tumor. Zelo primerno za študente, ki jih na radiologiji nikoli niso naučili RTG pljuč (tj. vsi študentje).