Ustna vprašanja - prof. Pust

1. pacient: zelo verjetno nekdo z AP ali infarktom. Anamnezo vzemi zelo natancno: ker ga bo zanimalo, kdaj, ob koliksnem naporu in kaksna bolecina se je pojavila, kako se je to v casu stopnjevalo itd...
2. pepticni ulkus
3. diabetes (osnove)
3. zapleti diabetesa (predvsem na ledvicah in oceh)
4. razlika med diabeticno in hipertenzivno retinopatijo
5. vse o AMI in AP
6. nestabilna AP, akutni koronarni sindrom
7. Braunwaldova klasifikacija AP
8. EKG - zelo natancno, dobis EKG od pacienta
9. vrste elevacij in denivelacij (ascendentne, descendentne..)
10. koliksna denivelacija je signifikantna (razlicno za razlicne vrste, natancno si preberi v slovenski knjigi)
11. kateterizacija srca, tudi tlaki
12. kdaj delamo PTCA
13. AH, kateri so najpogostejsi zapleti na aorti in na zaklopkah