Ustni izpit - prof. Tomšič

Izpit je prijeten, profesor je prijazen in korekten. Pregledala sem bolnico z revmatoidnim artritisom, ki je bila sprejeta zaradi akutnega monoartritisa rame. Poročati sem morala celotno anamnezo, v statusu pa samo odstopanja. Prvo vprašanje je bilo usmerjeno v delovno diagnozo akutnega monoartritisa (protin, psevdoprotin, revmatoidni artritis ter bakterijsko vnetje sklepa). Ko sem skozi pogovor izločila prvi dve delovni diagnozi se je profesor usmeril v diagnostiko bakterijskega artritisa. Dve preiskavi, ki nam poleg ostalih pomagata pri tem, sta določitev prokalcitonina in PCR sklepnega punktata. Profesor mi je tudi pokazal pacientkine izvide in me vprašal, zakaj bi lahko bili povišani jeterni testi. Izključiti moramo hepatitis (predvsem zaradi zdravljenja z metrotreksatom), sicer pa bi bili testi lahko povišani tudi zaradi maščobne infiltracije jeter (bolničin itm je bil nad 40). Naslednje vprašanje je bilo akutni pankreatitis. Profesor ne zahteva podrobnosti, omeniti moraš Ransonove kriterije (vpraša te, če poznaš katerega med njimi, vendar ne zahteva poznavanja vseh) ter vedeti, zakaj jih uporabljamo. Zadnje vprašanje je bilo akutna bolečina v prsih, pri čemer sva se pogovarjala predvsem o diagnostiki stabilne angine pectoris.