Ustna vprašanja - prof. Pavel Poredoš

Sproščen ustni in s tem super zaključek študija! :)

 

Dobiš pacienta na KOŽBu, za njega imaš 1 uro. Narediš celo anamnezo s celotnim statusom. Preberte si še enkrat propedevtiko, ker ko poročaš normalne in patološke stvari moraš uporabljati vse pravilne izraze (bronhofonija, pektoralni fremitus, kolapsirajoči pulz, krešendo-dekrešendo,...).

Imela sem pacienta po opeklinah obeh goleni, kasneje mu je začela otekati noga in za tem je 3x kolabiral. Šlo je za GVT in pridruženo PE. Najprej sva DD obdelala vse vrste sinkop (povdarek na hemodinamskih in nevroloških) potem sva šla diganostiko pljučne embolije vse lepo po vrsti (klinična ocena - EKG - RTG PC - PAAK - Ddimer - scinti ki je že zastarela in pa CTA). Odčitala sem pacientov EKG (ritem, frekvenca, os, hipertrofija, ishemija). RTG PC nisem dobila. Potem zdravljenje PE, razlika če je hemodinamsko stabilen/nestabilen, kako odmerjamo heparin, kako dolgo traja antikoagulacijsko zdravljenje, katera so nova zdravila (rivoroxaban, xarelto). Kaj bi pri njemu prišlo še v poštev, ker je imel tako velik tromb (DD malignom, ker je bila družinska močno pozitivna).

Drugo vprašanje je bila jetrna ciroza. Kaj je to, kako se kaže kompenzirana/dekompenzirana, kakšni so zapleti (še posebej jetrna encefalopatija - amonijak!)

Tretje je bilo čisto kratko: sindrom sicca, kaj je to in pri katerih boleznih se pojavlja.

Pogleda tudi pisni izpit, ti da oceno in po tem vpraša s koliko bi se ocenil sam. :)

Srečno!