Ustni izpit - dr. Vrtovec

Zelo umirjen izpit s poudarkom na pomembnih stvareh  :) 

Večina izpita se navezuje na pacienta.

 1. STEMI, NSTEMI - razlike v EKG, ukrepanje, zapleti, zdravljenje za domov
 2. Obremenitveno testiranje - kaj je, kdaj ga delamo?
 3. Kaj lahko izgleda v EKG podobno kot STEMI - perikarditis (kakšne so razlike)
 4. Perikarditis - vzoki, klinična slika, zdravljenje
 5. Konstrikcijski perikarditis - definicija, vzroki, klinična slika, tlaki v prekatih (višji desno, nižji levo, tako da sta približno enaka)
 6. Indikacije za srčni spodbujevalnik
 7. Anevrizme - vzroki, klinična slika rupture, zdravljenje (brez/z rupturo)
 8. Disekcije - delitev, vzroki, zdravljenje
 9. PAOB - diagnostika, klinična slika, zdravljenje, kje še pričakuješ zožitve pri generalizirani aterosklerozi (karotide)
 10. Še kakšno vprašanje iz kardio
 11. KVČB - osnove, zapleti, zdravljenje
 12. Karcinoidni sindrom - osnovne stvari