Ustni izpit - prof. Blinc

Pacientka: aortna stenoza

Teme, ki sva jih obdelala:

Najprej sva pokomentirala anamnezo, status in diagnostične postopke pri pacientki. Pogledala sva EKG, UZ in koronarografijo in malo pokomentirala rezultate.

Osteoporoza.

Plazmocitom.

KOPB in astma.

Diferencialna diagnoza bolečine v prsnem košu.