Ustna vprašanja - prof. Koželj

zglasiš se v 5. štuku, dobiš pladenj z vsemi pripomočki za pregled in dvema poštempljanima listoma, pacienta in eno uro časa, da narediš anamnezo in status. ko končaš, te sestra odpelje do profesoričine pisarne, kjer sledi ustni izpit. profesorica najprej preveri, kako uspešen si bil pri posameznih področjih na pisnem izpitu, pogleda, kje si bil na vajah in tudi, koliko si pisal kolokvij iz propedevtike v tretjem letniku. nato predstaviš pacienta - v mojem primeru predvsem natančna anamneza, od statusa samo posebnosti oz. najdbe, ki potrjujejo/izključujejo delovne diagnoze, postavljene na podlagi anamneze. ker sem imela pacientko z aortno stenozo, je ves pogovor potekal v smeri značilnih najdb v telesnem pregledu (natančno tipanje prekordija, iktus, avskultacija, narisati šum...), diagnostika (odčitavanje ekg zapisa, rtg, uz), komentar laboratorijskih izvidov - tukaj so sledila vprašanje o anemiji, ki je bila tudi prisotna pri pacientki (+ hematologijo sem najslabše pisala) in ledvični prizadetosti v sklopu SB tip II (ki jo je tudi imela pacientka). ostala vprašanja: kronični zapleti SB, karcinom pljuč, betičasti prsti, pljučni edem, hepatocelularni karcinom.

ko odgovarjaš, te profesorica pozorno posluša, prekinja in vodi pogovor v različne smeri. kadar se ti ustavi, pomaga z usmerjenimi podvprašanji. poudarek je na natančni anamnezi in statusu, pri ostalih vprašanjih se lahko marsikdaj rešiš z logičnim razmišljanjem in sklepanjem. najbolj podrobno sprašuje kardio, ostalo bolj osnove. oceno iz pisnega sicer pogleda, vendar (vsaj pri meni je bilo tako) pri končni oceni bolj upošteva nastop na samem ustnem zagovoru in z veseljem da višjo oceno, če se izkažete;)