Ustna vprašanja - prof. Černelč

Izpit se začne okoli 7.30 na oddelku za hematologijo. Dobiš pacienta, za anamnezo in status je časa ogromno. Počakaš na profesorja, ki pride po koncu raporta. Poročaš anamnezo in status, vmes te prof. prekinja in sprašuje. Potem te podrobneje vpraša o bolezni, ki jo ima bolnik. Bolnici sta imeli plazmocitom in APML.
Potem je vsak dobil še dve vprašanji:
-megaloblastne anemije
-avtoimuna hemolitična anemija
-DIC
-von Willebrandova bolezen
Izpit poteka v obliki pogovora, prof. hoče izvedeti točno določeno zadevo.