Ustna vprašanja - prof. Poredoš

1. Akutni koronarni sindrom – dejavniki tveganja, klinične značilnosti, diferencialna
diagnostika, diagnostika, EKG značilnosti, obravnava STEMI in NSTEMI,
zdravljenje, sekundarna preventiva (mehanizem delovanja ACE inh.: vazodilatacija,
preprečujejo remodelacijo miokarda, mehanizem delovanja ASA, majhni odmerki
zadostujejo za inhibicijo COX1 in preprečitev sinteze tromboksana A2, ne inhibirajo
pa COX2, zato manj stranskih učinkov - prostaciklin).

2. Globoka venska tromboza - Vichowova triada, dejavniki tveganja, trombofilije
(izmed prirojenih je najpogostejša mutacija faktorja V Leyden, oralni kontraceptivi
inhibirajo proteina C in S, oralno kontracepcijo ukinemo min. 4 tedne pred
elektivnim operacijskim posegom in jo ponovno uvedemo 2 tedna po njem)
prepoznava GVT (Wellsov model, D-dimer, UZ), zdravljenje GVT (poglej si
smernice!).

3. IgA glomerulonefritis - etiologija, klinična slika, zdravljenje, prognoza (koliko
odstotkov napreduje v KLO).

4. Reiterjev sindrom - klinične značilnosti, etiologija.

Za konec samo opozorilo: na ustnem izpitu ne dobite nujno vprašanj s področja,
ki ste ga pisali najslabše. Bodite pripravljeni na hitro preskakovanje s teme na
temo in prekinitve miselnega toka. Sicer pa brez strahu: profesor je zares vljuden
in prijazen. Morda bo tudi prvi, ki vam bo čestital za dobro opravljen izpit.