Ustna vprašanja - prof. Pust


Profesor Pust je bil kljub mojemu dvojnemu x zelo prijazen;)

Pacient, zelo natanèno, z aortno stenozo, status se mu niti ne zdi tako zlo pomemben, poudarek je predvsem na anamnezi. Izpit je trajal malo manj kot tri ure.

Vprasanja:
1. jetrna ciroza
2. kronièni bronhitis (angleska in belgijska teorija!)
3. dilatacijska kardiomiopatija (znanje njegovih slajdov iz predavanj ga prav impresionira)
4. nestabilna AP (Braunwaldova klasifikacija - njegov èlanek)

Sicer te vodi skozi vprasanja, vmes tudi sam kaj pove (zame marsikaj novega:)), se ne zgraza nad neznanjem in je na sploh zelo prijazen. Morda je imel paè dober dan! Veliko sreèe vsem.