Ustna vprašanja - dr. Košnik

Če imate izpit pri dr. Košniku, dobro preberite srčno-žilni sistem in pljuča. Večinoma sprašuje praktično, je pa natančen pri farmakoloških zadevah. Veliko je govora o receptorjih in stranskih učinkih zdravil.

Sedaj pa po vrsti:

Na praktičnem delu sem imela bolnika s pljučno fibrozo, ki sem ga predstavila oddelčnemu zdravniku. Po poročanju anamneze in statusa sledi izpraševanje o diferencialni diagnostiki, pogleda se rtg, pljučno funkcijo in EKG- pri tem je šlo za AV 1. stopnje. Sicer pa znanje EKG-ja lahko pride zelo prav tudi na teoretičnem delu.

Teoretični del:
Kašelj- patofiziologija (j receptorji), diferencialna diagnostika, kaj bi naredil itd.; na ta vprašanja lahko dobro odgovarjaš, če prebereš cel zbornik iz letošnjega (maj 2008) pulmološkega simpozija- je zelo tanek- vzame kakšno urco ali dve.

Eno vprašanje sem lahko sama postavila- torej eno tematiko si je dobro pripraviti.

Farmakološke stvari: ko govoriš o kašlju, pogovor nanese na GERB in potem se začne…rečeš, da bi zdravil z PPI in vpraša, ali gre za kompetitivni ali nekompetitivni antagonizem. Skratka PPI se ne sme predpisovati trajno, ker so nekomp. Anta in popolnoma zavrejo izločanje kisline, zato ne deluje pepsin in motena je vsa nadaljna prebava in pride do malabsorbcije. Zato je treba sčasoma dati H2 anta, ki so kompet anta in se kislina kljub njim še vedno vsaj deloma izloča.

Kar se srca tiče, je bil poudarek na srčnem popuščanju-pafi in zdravljenje. In tu sledi klasično vprašanje o stranskih učinkih zdravil, ki se uporabljajo pri srčnem popuščanju (digitalis, diuretiki in hipoK- nevarno). Dobro sem morala znati tudi motnje ritma in njihovo zdravljenje. Npr. amiodaron in njegovi stranski učinki (pljuča, ščitnica, oči) in srčni spodbujevalci (kaj pomeni VVI). Dobila sem EKG z AF in sledilo je vse o AF- simptomi, zdravljenje, vzroki- katera zdravila lahko povzročajo AF (tiroksin in simpatikomimetiki) itd.

Veliko je govora o adrenergičnih receptorjih: v srcu, pljučih arteriolah; alfa, beta 1, beta 2

Stranski učinki glukokortikoidov in da se jih po dolgotrajni terapiji ne sme na hitro prekiniti (addisonska kriza), po nekajdnevni pa se jih lahko hitro ukine (npr. zdravljenje astme in KOPB). Medrol in levkocitoza (v tem primeru ne kaže na vnetje) ter Ca in Medrol-vpliv na absorbcijo.

Sicer pa se je veliko vprašanj enakih kot pri mojih predhodnikih: okužbe sečil (razdelitev, diagnostika- npr. iv urografija, ki sicer ne pokaže vnetja, pokaže pa možne predispozije, ali je veliko rezistence pri E.coli- poveš pri hospitaliziranih bolnikih).

Tudi jaz sem dobila vprašanje anafilaksija (znati je treba tabelo- vsaj pomembne stvari- adrenalin, tekočine, klemastin, z metilprednisolonom se ne mudi tako zelo; zakaj damo lahko adrenalin i.m.-ker mišice še dobro prekrvavljene).

Ni bilo nobenega vprašanja iz hematologije in revmatologije, zelo malo gastro (GERB in malo laktozne intolerance), endo samo kar se tiče glukokortikoidov, nefro samo okužbe. Kar se tiče alergij se ne spušča v komplement, fagocitozo in tudi ne v tipe reakcij po Coombsu.