Ustna vprašanja - prof. Černelč

Ob 7.30 ti dodeli pacineta. Naredis a+s, mu to poves. prijazno te povprasa o delovni diagnozi, zdravljenju in dobis se par vprasanj. Obièajno dobis oceno veè kot si pisal na pisnem delu izpita.
Vprasanja od mene in kolegice:
-hemolitièna anemija
-KLL
-vWb
-Addisonova bolezen, adisonska kriza
-pridobljena hemofilija
-megaloblastna anemija
-sarkoidoza

Vse skupaj je trajalo do 10.30. Izpit je potekal v sprosèenem vzdusju, z dovolj èasa za razmislek.