Ustna vprašanja - prof. Preželj

AF
megaloblastna anemija
hepatalna (portosistemska) encefalopatija
hiponatriemija