Ustna vprašanja - prof. Preželj

Izpit se začne ob osmih na oddelku, kjer ti dajo pacienta, časa imaš pribl. 2 uri. Moj pacient je imel sek. hipertenzijo zaradi renalne stenoze in posledičen sek. hiperaldosteronizem. Prof. me je vprašal natančno anmanezo, status pa le usmerjen, predvsem patološki. Potem je hotel slišati o vseh možnih endokrinoloških vzrokih hipertenzije in sva šla lepo po vrsti pri vsakem vzroku predebatirala zakaj bi pacient to lahko imel ali kaj to izkjučuje in vse preiskave, ki jih za ugotavljanje teh bolezni naredimo.
Ostala vprašanja so bila iz seznama njegovih vprašanj, dodatno je vprašal še pljučnice. Vse skupaj je trajalo kakšnih 50 min.Je prijazen in korekten, zato kar pogumno brez strahu. Srečno !