Ustna vprašanja - prof. Žemva

Prof. Žemva je zelo prijazen. Najprej dobiš pacienta,
največkrat s hipertenzijo in pridruženimi zapleti.
Časa imaš dovolj, uro in pol. Naredit moraš natančno
anamnezo in status. Izpit je predvsem kliničen. Pri
poročanju anamneze in statusa te prekine, ko hoče
izvedeti kaj več o poročanem (npr. vpraša te, kaj je
cianoza, če poveš, da je pacient cianotičen...). Potem
dobiš vprašanje, kaj bi ti naredil s takim pacientom,
praktične stvari - odčitaš rtg, EKG, lab izvid... Na koncu pa še dobiš eno vprašanje iz snovi, ki si jo najmanj znal na pisnem.