Pisni izpit (18.4.2005)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (pisni_interna_apr05.doc)pisni_interna_apr05.doc150 kB
PISNI INTERNA 18.04.05:
Moje priporočilo: izdatno res napiflat stara vprašanja + snov znat samo osnove. Zelo priporočam vprašanja delat že sproti, ko predeluješ snov – sproti si poiščeš pravilne odgovore in si mogoče zraven še napišeš, zakaj je kaj prav ali narobe. Potem pa zadnji teden pred izpitom predvsem ali celo izključno »gont« samo vprašanja!
Test sicer nikoli ni identičen prejšnjim, je pa veliko identičnih, predvsem pa zelo podobnih vprašanj. Ker gre večinoma za kombinacije ali celo samo 1 ali 2 pravilna odg, ti včasih tudi poznavanje samo ene trditve pomaga do odgovora, ker lahko izključuješ nepravilne kombinacije. No, zato zelo priporočam bit dobro naspan, vsaj malo najeden in kakšno vodo s seboj. Koncentracija je ključ do uspeha:)! Če ti veliko odg. fali ali imaš zelo slab filing, ali pa bi pač rad povečal svoj rezultat na max., zelo priporočam zdržat do konca teh dolgih treh ur (večinoma je časa res čez glavo dovolj), ker se v zadnji uri lahko zgodi manjša debata, pogovarjanje s sosedom ali kak prijazen stric, ki nas pazi, celo pove kakšnen odgovor. Veliko je zelo osnovnih vprašanj, tko da res ni zelo težko.
Srečno!
*označeni odgovori so odgovori, ki sem jih jaz obkrožla, a nujno preverit v literaturi! (& = vpr. se nanaša na opisan klinični primer)
1.) KARDIO:
1.) Klinični primer: Sprejeta je gospa, 56 let zadnjih n tednov brez zdravil; dispnoična, perif. cianoza, s hudimi edemi v spod. delu telesa + velikim ascitesom; iktus razširjen, podaljšan in močno dislociran v sprednjo axil. linijo na levi; slišen holosistolični šum na apexu s širjenjem v L axilo.
Kaj bi še pričakoval v njenem statusu (komb.)
a. napolnjene vratne vv. v pokončnem položaju*
b. izpraznjene vratne vv. leže
c. bazalni inspir. poki nad pljuči*
d. poliurijo
e. nikturijo*
2.) &Kaj je najbolj logična 1. Dg, če bi imela polnitveni tlak ocenjen po vratnih venah:
1: povišan
2: normalen / znižan
a. EHO-KG
b. S-albumini
c. Dg globoke vv. tromboze
d. punkcija in preiskava ascitesa
*odg.: 1-a + 2-b
3.) &: Opravljena preiskava je pokazala, da gre za SP. Kaj je bi ji predpisal na začetku (komb.)
a. medigoxin 0.2 mg p.o.
b. medigoxin 0.4 mg p.o.
c. furosemid 40 mg p.o.*
d. spironolakton 100 mg p.o.
e. enalapril 2x2.5 mg p.o.*
4.) &Začetna Th ne zadošča, kaj, česar nisi uporabil prej, zdaj lahko dodaš (komb.)
a. furosemid 40 mg i.v.*
b. furosemid 40 mg p.o.
c. medigoxin 0.2 mg p.o.*
d. medigoxin 0.4 mg p.o.
e. Na nitroprusid 10 mg/min i.v.
5.) &Ob sprejemu je imela S-Na 123 mmol/l. Kaj je potreben ukrep (1 odg)
a. omejitev vnosa tekočin*
b. ukineš diuretik
c. omejitev vnosa vode in soli
d. infuzija FIZ
6.) Kaj velja za meritve RR (komb.)
a. s preozko manšeto izmeriš lažno visok tlak*
b. s preširoko manšeto izmeriš lažno visok
c. pri hipotenziji so Korotkoffovi toni slišni do konca*
d. normalno je razlika med Psist. na L in D roki do 10mmHg*
e.
7.) Kaj spada med EKG kriterije za HT LV (komb.)
(naštete vse čirulečarule iz tabelce v SLO IM, z odvodi in ciframi zelo natančno)
8.) Kaj so značilne spremembe v EKG kroničnega cor pulmonale (podobno 7.) (komb.):
a. visok P val v D odvodih
b. denivelacija ST v spodnjih odvodih (D2, D3, aVL)
c.
9.) Preexcitacijski sy (komb.):
a. med A in V obstaja nenormalna električna povezava*
b. lahko imajo skrajšan PR interval*
c. bolniki običajno umirajo mladi zaradi NSS*
d. vedno krg Th
e.
10.) Kje NE delaš sinhronizirane elektrokonverzije ritma (1 odg)
a. VF*
b. AF
c. A tahiaritmije
d. sinusna tahi
e. AU
11.) β-blokerji so uporabni pri Th ISB, ker delajo kaj (komb.)
a. zmanjšajo porabo O2 v MK, ker upočasnijo frekvenco*
b. zmanjšajo porabo O2 v MK, ker zmanjšajo afterload
c. zmanjšajo porabo O2 v MK, ker zmanjšajo krčljivost*
d. zmanjšajo porabo O2, ker zmanjšajo polnitev s povečanjem frekvence
12.) Mlad moški z ISB je ambulantno prebolel VF. Kaj pride v poštev kot preventiva NSS (komb.)
a. srčni spodbujevalnik
b. vsaditev avtomatskega defibrilatorja*
c. zdravila – antiaritmiki (npr. amiodaron)*
d. krg
e. nič
13.) Kaj so indikacije za vstavo trajnega srčnega vzpodbujevalnika (na enem primeru, a se ne spomnim, kaj je že blo z njim...) (komb.)
a. popoln AV blok z frekenco V pod 40/min
b. katerikoli AV blok z nezavestmi
c.
d.
14.) Kje so Ca-antagonisti najbolj uporabni kot Th angine pectoris (1 odg)
a. angina zaradi spazmov*
b. angina ob hiperthy
c. angina ob hiperPTH
d.
e.
15.) Kaj je Th ukrep izbire pri sveži embolični zapori perif. arterije (1 odg)
a. sistemska tromboliza
b. lokalna tromboliza
c. trombektomija* (hočejo to, čeprav je prav embolektomija)
d. PTA
e. krg - obvod
16.) Kaj sta 2 najpogostejša razloga za razvoj kroničnega SP (prav je ISB + ne vem: RV ali aaHT; na razpolago imaš kombinacije s po dvema odg.)
a. revmatična blz
b. sistemska aaHT
c. ISB
d. amiloidoza
e. degenerativne spremembe
17.) Huda kronična mitralna stenoza – kaj je v statusu (komb.)
18.) Atrijski mixom – kaj velja (komb.)
a. je najpogostejši srčni tumor*
b. lahko povzroča embolije, ker je krhek*
c. najpogosteje v DV
d. potrebna je operacija*
e. Th z zdravili
19.) Kaj velja za aortno stenozo (komb.)
a. v napredovali fazi pogosto sinkopa*
b. že hitro razvoj kron. SP
c. operiramo pri velikosti ustja < 2cm2*
d. nežen diastolični šum
e. HT LV*
20.) V katerih 2 primerih je potrebna KRG Th z zamenjavo žile z umetno protezo pri disekciji aorte
a. disekcija v ascendentni AO*
b. disekcija v descendentni AO
c. disekcija v descendentni, ki prizadane izstopišča L arterij*
d.
21.) Kaj velja za Th s streptokinazo kot trombolitično Th pri AMI (komb.)
a. možna je alergična reakcija*
b. učinkovito zmanjša smrtnost, če jo damo v prvih urah*
c. lahko jo damo znotraj 12 h po AMI*
d. za 95 zmanjša smrtnost
e. bolj učinkovita od tPA
22.) Kaj vse lahko pričakujemo v sliki disekcije AO (komb.)
a. odsotnost pulza na eni roki*
b. CVI*
c. ishemija uda*
d. ALO*
e. aortna insuficienca*
f. hemotorax*
23.) Kaj so pogosti (a neznačilni) znaki pri AMI (komb.)
a. vročina*
b. povišana ESR*
c. hipoglikemija
d. hipoalbuminemija
e. levkocitoza*
24.) Kaj so značilni RTG znaki pljučne kongestije pri SP (komb.)
a. 1. sprememba je razširitev plj. žil v zgornjih lobusih*
b. Kerleyeve linije so vidne kot nežne vzporedne črte, ki tečejo do plevre*
c. plevralni izliv*
d. metuljasta zasenčitev pljučnih polj*
e.25.) Katera Dg preiskava ni primerna za dokaz anevrizme začetnega dela descandentne TH aorte (1 odg)
a. spiralni CT TH
b. MRI
c. aortografija
d. CT s kontrastom
e. TEE (transezofagealna eho)
f. TTE (transtorakalna eho)*
26.) Kronični cor pulmonale je najpogosteje posledica česa (1 odg)
a. KOPB*
b. kongenitalnih napak
c. idiop. pljučne fibroze
d. ponavljajočih pljučnih edemov
e. bronhialne astme
27.) Kaj NE velja za dilatativno KMP (1 odg)
a. votline so razširjene v sistoli in diastoli
b. pomagajo diuretiki in vazodilatatorji
c. kaže se s sitemskimi embolijami
d. aritmije
e. črpalna sposobnost ni prizadeta*
28.) Kaj so značilni znaki in simptomi pri akutnem perikarditisu (komb.)
a. ostra TH blč, ki se spreminja z lego in hujša pri globokem vdihu*
b. prehodno PK trenje*
c. prehodni PK izliv*
d. sistemske embolije
e. omejena diastolna polnitev
29.) Kaj je najprimernejša Th zdravljenje gestacijske hipertenzije (1 odg)
a. Ca antagonisti
b. β-bloker
c. ACEI
d. diuretik
e. α-metil DOPA*
30.) Katera antiHT zdravila lahko daš v nosečnosti (komb.)
a. Ca antagonisti*
b. β-bloker*
c. ACEI
d. diuretik
e. α-metil DOPA*
31.) Raynaudov fenomen (komb.):
a. mlade ženske*
b. spazmi prstnih žil na toplem
c. pri izoliranem je lahko učinkovita Th že izogib mrazu*
d.
e. Th je krg


2.) PULMO:
1.) ABPA – kaj velja (komb.):
a. huda oblika astme*
b. glivična pljučnica
c. v serumu IgE/IgG proti Aspergilusu*
d. ozdravimo jo z antimikotiki
e. potrebna je dolgotrajna visokodozna GK Th*
2.) Poveži sputume in blz (komb.):
1. ABPA – nitke in majhna zrnca*
2. astma – večja zrnca*
3. BE – dvoslojni*
3.) KOPB – kaj so pogosti vzroki akutnega poslabšanja (komb.)
a. akutni gnojni bronhitis*
b. pljučnica*
c. uporaba sedativov*
d. nesodelovanje bln pri Th*
e. napačna Th KOPB*
4.) Klinični primer: 21-letni moški pride z hudo dispneo, tahipneo, oteženim izdihom, cianotičen, slišni ekpir. in inspir. piski; fr. dihanja 52/min, srca 155/min, PAAK: PaO2 6,3, PaCO2 2.3; PEF = 100; Kaj velja v tem primeru (komb., a je možen tut samo 1 odg)
a. znižana VC
b. FEV1/FVC = 0.8
c. PEF je močno znižan*
5.) & Kakšna bi bila prva Th (komb.)
a. β2AA v inhalaciji*
b. GK*
c. i.v. aminofilin
d. i.v. salbutamol6.) & Kaj bi lahko še dodal (komb.)
a. kisik
b. povečaš dozo GK*
c. i.v. teofilin
d. ipratropijev bromid*
e.
7.) 1 stvar, ki ni značilno za najhujšo obliko astmatičnega napada
a. tih prsni koš
b. cianoza
c. hitro plitko dihanje
d. hipoxemija
e. hipokapnija*
f. hiperkapnija
8.) Kaj velja za Th akutnega poslabšanja astme (komb.)
a. ne daš visoke doze kisika, da ne poslabšaš hiperkapnije
b. GK v inhalaciji so pogosto premalo učinkoviti*
c. β2AA v inhalaciji so zdravilo prvega izbora*
d. vsem i.v. teofilin
e. vsem i.v. FIZ
9.) KOPB – PLJUF (komb.):
a. znižan FEV1*
b. VC je lahko normalna*
c. običajno znižan T. index*
d. znižan transfer faktor in rezidualni volumen
10.) Pri astmi je v patogenezi obstrukcije vpleteno vse, razen (1 odg):
a. edem malih dihalnih poti
b. vnetje malih dihalnih poti
c. sluzni čepi
d. stenoza grla*
e. bronhokonstrikcija bronhijev
11.) Kaj je priporočena Th za BPCa (komb.)
a. mikrocelični – kemoTh*
b. ploščatocelični – krg*
c. žlezni – krg*
d. velikocelični – krg*
e. vse kemo + radio
12.) Katera TBC je zelo kužna ((komb., a je možen tut samo 1 odg)
a. miliarna TBC
b. TBC limfadenitis
c. TBC grla*
d. TBC pljuč
e. TBC mening
13.) Th poslabšanja KOPB (komb.)
a. kisik*
b. bronhodilatatorji zelo močno zmanjšajo obstrukcijo
c. Th infekta z AB*
d. vsem GK
e.
14.) Kaj je sekundarna pljučnica (1 odg)
a. pljučnica, ki se zdravi na sekundarni ravni
b. pljučnica, ki nastane pri neki drugi predisponirajoči blz / stanju (npr. BPCa, ARDS...)*
c. –
d. pljučnica, ki nastane kmalu po primarni


3.) NEFRO:
1.) Kaj so najpogostejši vzroki edemov (komb.)
a. zmanjšan hidrostatski tlak kapilar*
b. povečana kapilarna propustnost*
c. zmanjšan onkotski tlak krvi*
d.
2.) Kaj so najpogostejši vzroki hiperK (komb.)
a. lažna hiperK*
b. hiperkatabolizem*
c. hiperaldo*
d. prevelik vnos K*
e. hiperglikemija in pomanj. inzulina*
3.) Slika pri KLO (komb.):
a. utrujenost in zadihanost pri naporu*
b. bledica + rumenkasta koža, pruritus*
c. perikarditis, aaHT*
d. kostne blč, lahko zlomi*
e. vnetje živcev*


4.) Hepatorenalni sy (komb.):
a. skoraj vsi imajo J blz*
b. vsi imajo ascites in J cirozo*
c. U-Na zelo nizek*
d. značilen PAHI izvid ledvic
e. patološki U sediment
f. razvija se počasi*
5.) Indikacije za L biopsijo (komb.):
a. nefrotski sy*
b. hitro napredujoča ALO*
c. PU +/ HU*
d. sistemska blz z L prizadetostjo*
e. zavrnitev presadka L*
6.) Kaj so pogosti vzroki akutnega intersticijskega nefritisa (komb.)
a. akut. bakterijski PN*
b. alergija na zdravila*
c. zavrnitev presadka*
d. zloraba drog
e.
7.) Kaj štejemo pod L okvaro zaradi sistemske bolezni (komb.)
a. SjS*
b. SLE*
c. PAN*
d. Wegener*
e. amiloidoza*
8.) Procesi pri hemodializi (komb.)
a. difuzija*
b. ultrafiltracija*
c. osmoza
d. plazmafereza
e.
9.) Kaj lahko vse naredijo L kamni (komb.)
a. topa ali količna L blč*
b. mikro-/makroHU*
c. zapora urotrakta*
d. UTI*
e. driska
10.) Kontraindikacije za presaditev L pri prejemniku (komb.)
a. aktivna okužba*
b. aktivna peptična razjeda*
c. PCBL
d. nesodelovanje bln*
e. huda psihoza*


4.) GASTRO:
1.) Kaj ne velja za Zenker divertikel (1 odg)
a. disfagija
b. blč
c. regurgitacije
d. aspiracijska pljučnica
e. krvavitev*
2.) Fiziološki GER (komb.):
a. pojavlja se med obroki
b. pojavlja se po obroku
c. pojavlja se po obroku
d. pri 60 populacije
e. sprožen je z aktom požiranja
3.) Na osnovi česa lahko ugotovimo, da gre za akutni gastritis (1 odg)
a. slabost
b. bruhanje
c. epigastrična blč
d. alkoholni opoj
e. nič, potrebna je endoskopija*
4.) Mlad fant z peptično razjedo je nenadoma začutil zelo močno blč v žlički.... RTG ABD pokaže zrak pod prepono. Kaj je najverjetnejša Dg (1 odg)
a. penetracija PR
b. krvavitev PR
c. perforacija PR*
d. stenoza pilorusa
e. ileus
5.) Koliko Na se absorbira v TČ 99*
6.) Oralni test z Fe uporabljamo v Dg česa (1 odg)
a. malabsorbcije
b. steatoreje
c. hemokromatoze*
d. sideroblastne anemije
e. talasemije
7.) Ransonovi kazalci se uporabljajo za klinično oceno česa akut. pankreatitisa*
8.) Po čem ločiš alkoholni steatohepatitis od nealkoholnega (1 odg)
a. AST
b. Br
c. pahi biopsije
d. nič od naštetega*
9.) Jetrni hemangiom – 1 trditev, ki je prav:
a. Dg z J biopsijo
b. zdravimo ga z operacijo (čeprav je prav tudi to, a ga načeloma op zelo redko – le kadar je simptomatski)
c. pogost J tumor*
10.) 1 trditev, ki drži za zdrave prenašalce HBsAg
a. HBcAg v jedrih HC
b. antiHBe
c. antiHBc
d. odsotnos HBV DNA v serumu*
e. HBeAg
11.) 1 stvar, ki ne povzroča hemokromatoze:
a. alkoholizem
b. transfuzije
c. genski defekti
d. srpastocelična anemija
e. zdravljenje z železom*
12.) Za katero blz so značilna AMA Ab (1 odg)
a. celiakija
b. AI HT
c. PBC*
d. PSH
e. AI tiroiditis


5.) HEMATO:
1.) Kje se pojavlja anemija zaradi kroničnega vnetja (komb.)
a. IEK*
b. RA*
c. kron. sistemske blz – mlg, revma, ...*
d. hipothy
e. hiperPTH
2.) Kaj je pomembno za hemostazo (komb.)
a. žilna stena*
b. PTL*
c. koagulacijski faktorji*
d. nevtrofilci in limfociti
3.) Kje gre za motnjo žilne hemostaze (komb.)
a. Osler blz*
b. Marfan sy*
c. skorbut*
d. steroidna vaskulopatija*
e. senilna purpura*
4.) Poveži anemije in značilnosti (komb.):
a. talasemija minor – asimpt. prenašalstvo*
b. talasemija major α – hidrops fetalis*
c. talasemija major β – homozigoti*
d. srpastocelična anemija – HbS*
5.) Slika PRV (komb.):
a. aaHT*
b. protin*
c. peptična razjeda*
d. hud pruritus po tuširanju*
e. SM*
6.) TKM pri KML (komb.):
a. omogoča ozdravitev*
b. pred 70. letom
c. v kroničnem obdobju blz*
d. nujno od sorodnika
e. ima 5 smrtnost
7.) Kje je reaktivna trombocitoza (komb.)
a. po krvavitvi*
b. okužbe in vnetja*
c. HCV
d. po splenektomiji*
8.) Kje se absorbira železo (1 odg)
a. prox. jejunum*
b. distalni jejunum
c. prox. ileum
d. kolon
e. terminalni ileum
9.) Kaj velja za hemoglobin (niso zdržal do konca z normalnimi vprašanji:)!) (komb.)
a. protoporfirini so vzporedni produkti pri sintezi hemoglobina
b. Hb pri odraslem, HbA, je sestavljen iz po dveh globinskih verig β in dveh α (! ta odgovor, se je pojavil čist v vseh možnih kombinacijah in je bil res dobesedno tko napisan)
c. HbF ne najdemo pri odraslem
d. sintezo globina regulirajo ustrezni strukturni geni
e.
10.) Kaj velja za Th hemofilije A (komb., a je možen tut samo 1 odg.)
a. vsem dajemo fVIII že od rojstva, da preprečujemo okvare sklepov*
b. DD-AVP zniža fVIII:C
c. p.o. fVIII
d. fVIII ima t ½ 24-38h
e. pri 60 bolnikov so anti-fVII Ab


6.) ENDO:
1.) Fant s poliurijo. U-Osmol je 300 mK, P-Osmol je 500 mK; pri testu žejanja se nič ne spremeni + po dodatki DD-AVP (adiuretin) je U-Osmol 307 mK; kaj pride v poštev za Th (1 odg)
a. tiazidi
b. klorpromazin
c. dezmopresin
d. demeklocikln
e. DD-AVP (adiuretin)
2.) Mb. Conn – prim. hiperaldosteronizem (komb.):
a. poliurija, polidipsija*
b. hiperreninnizem
c. aaHT*
d. perif. edemi
e. hipoK*
3.) Kje je sekundarna osteoporoza (komb.)
a. hipogonadizem*
b. hiperthy*
c. hipothy
d. hipoparatiroidizem
e. Cushing*
4.) Sekundarni hiperPTH (komb.):
a. lahko se razvije v terciarnega*
b. vedno je hipoCa
c. hiperP*
d. PTH je običajno višji kot pri primarnem*
e. prizadete so vse 4 parathy žleze*
5.) Ženska 55 let se je že 3x zdravila zaradi L kamnov; S-Ca 2.7 mmol/l, Caurija, S-fosfat 0.7 mmol/l; kaj bi bila najboljša Th za njen problem (1 odg)
a. obilna hidracija in omejitev Ca v hrani
b. Dg parathy problematike in krg odstranitev parathy pato*
c. redne kontrole
d. Ca + vitD3
e.
6.) 28-letna ženska želi shujšat; kaj ji priporočiš (1 odg)
a. tel. aktivnost
b. hiperkalorično dieto
c. stradanje
d. uravnoteženo hipokalorično dieto*
7.) Kaj najdeš pri kron. AI tiroiditisu (komb.)
a. normalna ESR in levkociti
b. antiTg so patognomonični zanj
c. 80 bolnikov ima antiTg in TPO Ab
d. v startu so možne prehodne hipothy
e. enako pogost pri obeh spolih
8.) Pri AI tirotoxikozi (Graves) lahko iz lab dobiš vse, razen česa (1 odg)
a. antiTSH Ab
b. antiTg Ab
c. TSI
d. antiTPO Ab
e. visok TSH*
9.) Moški z BPCa ima SNIAVP. Kaj mu predpišemo za Th (1 odg)
a. omejitev vnosa tekočin in soli
b. dezmopresin
c. tiazidni diuretik
d. demeklociklin*
10.) Osteogenesis imperfecta – česa ni (1 odg)
a. redka dedna motnja veziva
b. kosti se nenormalno hitro zlomijo
c. povišana AF*
d. denzitometrija kosti daje podobno sliko kot pri osteoporozi
e. možna je prizadetost srčnih zaklopk


7.) REVMA:
1.) Značilnosti ankilozirajočega spondilitisa (komb., a je možna varianta tut samo 1 odg):
a. običajno zbolijo moški med 35. in 40. letom
b. HLA B27 je prisoten pri 60 bolnikov
c. osnovno pato dogajanje je entezitis*
d. ženske imajo hujšo sliko in redkeje periferni artritis
e. -
2.) Po čem se ločita RA in primarna osteoartroza (komb.)
a. simetrija
b. DIFS*
c. Heberden vozli*
d. Bouchard vozli*
e. krepitacije
3.) Bolezni in stanja, kjer je povečana nevarnost infekcijskega artritisa (komb.):
a. RA*
b. injiciranje zdravila v sklep*
c. sistemska imunodeficientna blz*
d. zlom rebra
e. nakazan osteofit
4.) 1 stvar, ki ne velja za primarno osteoartrozo (1 odg):
a. simetrija
b. DIFS
c. jutranja okorelost
d. deformacija v obliki labodjega vratu*
e. bolečina
5.) RTG značilnost, ki še najbolj ustreza PsA (1 odg):
a. DIFS in obsklepna osteoskleroza
b. bilat. sakroileitis in obsklepna osteoporoza
c. bilat. sakroileitis in obsklepna erozija
d. unilat. sakroileitis in erozivni artritis*
e. poliartritis
6.) RTG najdba, ki je najbolj značilna za osteomalacijo (1 odg):
a. subhondralna osteoporoza
b. Milkmanova fraktura ali pregraditvena cona*
c. obsklepne erozije – uzure
d. zožena sklepna špranja
e. generalizirana razredčitev kosti
7.) Th akutnega napada protina – kaj damo + pravilne trditve (komb.)
a. indometacin, ker poveča izločanje urata s sečem
b. alopurinol, ker zavira XO in s tem natajanje urata
c. probenecid, ker zavira L reabsorbcijo urata
d. kolhicin, ker zavira migracijo levkocitov*
e. alopurinol in probenecid damo znotraj 24h po startu napada
8.) Kateri 2 Dg preiskavi za dokaz vnetja mišic
a. EKG
b. biopsija mišice*
c. EMG*
d. ESR, levkociti
e. mm. encimi v serumu
9.) Kaj je najpogostjša Th idiopatskih vaskulitisov (kombinacije s po 2-ema odg.)
a. GK*
b. imunosupresivi*
c. anticitokinska zdravila
d. NSAI
e. plazmafereza
10.) Poveži amiloid in blz, kjer se kopiči:
a. AA – sekundarna*
b. AL – primarna*
c. prealbumin – fam. amiloidna polinevropatija*
d. β2-mikroglobulin – hemodializa*
11.) Katera blz se značilno močno izboljša v nosečnosti (1 odg) a. RA* b. SLE c. Wegener d. PAN e. SjS