Pisna vprašanja (2016-12-06)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (INTERNAdec2016.docx)INTERNAdec2016.docx15 kB
 1. Kaj velja za Behcetovo bolezen:
  Uveitis
  Boleče razjede ustne in genitalne sluznice
  Artritis
  Artralgije
  Arterijske in venske tromboze
 2. Kateri so vnetni kazalci pri RA:
  SR
  CRP

  RF
  Firbinogen
  Globulin alfa2
 3. Antihistaminiki:
  močnejše delovanje pri sezonskem alergijskem rinitisu kot antilevkotrieni
 4. Obkroži nepravilni odgovor: nosečnicam v anafilaksiji NE smemo dati adrenalina.
 5. Kaj rabi pacient po transfenoidlani operaciji ACTH-a mikroadenoma s Cushingovim sindromom:
  20-30 mg hidrokortizona dnevno
 6. Trditve o diabetes insipidusu-obkroži napačno:
  dedni DI se deduje avtosomno dominantno in se izrazi že v otroštve pred 5-im letom
  najpogostejši je idiopatski 30-50%
  je posledica vnetja in propadanja nevronov v centru hipotalamusa
  Wolframov sindrom je posebna oblika DI, za katero so poleg DI značilni SB, atrofija vidnih živcev, senzorinevralna naglušnost, nepravilnosti uropoetskega trakta in gigantizem
 7. Ščitnica-transport joda:
  transport poteka skupaj z natrijem
  poteka preko difuzije
  poteka preko transportne beljakovine
  transport zavira perklorat
  transport zavira tirostatik
 8. Antiabetik, ki ima prijemališče v proksimalnem ledvičnem tubulu:
  metformin
  repaglinid
  dapagliflozin=SGLT-2 inhibitor
 9. Bolnik po AMI, glukoza 18 mmol/l, prej ni imel znane SB, kako bi zdravil:
  zdravimo z ultrakratkodelujočimi inzulini pred obroki in ob 24h
 10. Kožni krpični testi-kdaj odčitamo rezultat:
  teden dni
  tri dni
  20 min
  1h
 11. Hemofilija –kaj velja:
  Pomanjkanje faktorja XII
  pomanjkanje faktorja XI
  blažje krvavitve kot pri A in B
  podaljšan PČ
  podaljšan APTČ
 12. Bolnik s splošnimi znaki, artralgijami, prizadetostjo n. peroneusa+še neke trditve, na kaj pomisliš:
  Wegenerjeva granulomatoza
  mikroskopski poliangiiitis

  gigantocelični arteriitis
 13. Kaj ne velja za Good-Pasturjev sindrom:
  Možne so življenjsko ogrožujoče pljučne krvavitve
  Zdravimo simptomatsko
  Zbolevajo mlajši, kadilci
  še dve trditvi
 14. Kako delujejo aminoglikozidi na ledvice: ???
  akutni intersticijsi nefritis
  proksimalna tubulna nekroza
  distalna tubulna nekroza
  nekrotizirajoč vaskulitis
 15. Pacient z Raynaudovim fenomenom, na kaj prvo pomisliš?
  SLE
  sistemska skleroza