Pisna vprašanja (sečila) 2016-10-17

Bolj ali manj natančni približki vprašanj z izpita brez podanih pravilnih odgovorov.

 

1. Aminoglikozidi - trditve o mehanizmu nefrotoksičnosti - povzroči nekrozo glomerulnih endotelijskih celic / proksimanih / distalnih tubulov,...

 

2. Kalcinevrinski zaviralci - trditve o mehanizmu delovanja in mehanizmu nefrotoksičnosti

 

3. S čim ne zdravimo renalne osteodistrofije? - kirurška odstranitev obščitnic, aktivirani vit D, analog PTH, cinacalcet, zniževanje hiperfosfatemije

 

4. Kateri je prvi ukrep pri hiperkalcemiji (ali hiperkalemiji, nisem 100%)? - naštetih pet ukrepov

 

5. Kateri je najpogostejši povzročitelj prostatitisa? Naštetih pet: stafilokoki, ureaplasma, klamidija, N. gonorrhoeae, gram neg. bakterije

 

6. Respiratorna alkaloza - kombinacija trditev: primarni učinek je znižanje / zvišanje CO2 v arterijski / venski krvi, sekundarni učinek je znižanje / zvišanje hidrogenkarbonata v plazmi / hidrogenkarbonat v plazmi je nespremenjen

 

7. Trditve o torziji testisa, izberi kombinacijo pravilnih: pojavi se nenadna bolečina, ni pogosta pri otrocih, pride do motnje prekrvavitve testisa, za Dg je pomemben Doppler UZ,...

 

8. Nekaj o demielinizaciji, posledica česa je, trditve o natriju...

 

9. Kakšen je % kalija znotraj celice pri odraslem človeku?

 

10. Moški z erektilno disfunkcijo ima nočne erekcije - trditve: pomeni organsko / psiholosko motnjo, izključi možnost ED,...

 

11. Posteriorna delna ali popolna raztrganina sečnice z avulzijo od vratu mehurja - zdravljenje kirurško ali konzervativno?

 

12. Katera je najpomembnejša preiskava za ugotovitev vzroka ledvične bolezni? Možnosti: osnovna urinska preiskava s testnim lističem, pregled urinskega sedimenta, obe prejšnji, plazemska sečnina in kreatinin, izmeriti krvni tlak

 

13. Tveganje za zapleteno okužbo sečil - kombinacija: anatomske strukturne nepravilnosti,  diabetes melitus, ponavljajoče se okužbe sečnice in mehurja, še nekaj možnosti,...

 

14. Prvo zdravilo pri benigni hiperplaziji prostate je alfa adrenergični bloker, kako učinkuje na sečila? Trditve o učinku na sfinktre, mišičje sečnice, detruzor, žleze prostate,...

 

15. Trditve o benigni hiperplaziji prostate: lahko vodi KLO, lahko povzroči kamne v mehurju, lahko povzroči okužbo ..., pri digitalnem pregledu je prostata trda in grčasta,...

 

16. Trditve o kamnih, izberi pravilno kombinacijo: kamni premera 1cm se samodejno izločijo, kamni do7mm se samodejno izločijo, najpogostejši so kamni iz kalcijevega oksalata, količno bolečino najučinkoviteje lajšamo z NSAID

 

17. Goodpasturev sindrom - izberi pravilno kombinacijo značilnosti: PT proti GBM, prizadetost pljuč, za Dg potrebna je biopsija, Th z glukokortikoidi, ciklofosfamidom in plazmaferezo, za oceno poteka bolezni in uspešnost Th merimo titer PT

 

18. Trditve o IgA nefropatiji, izberi kombinacijo pravilnih: je najpog. primarna glomerulna bolezen, značilna je makro in/ali mikrohematurija, pogosto vodi v KLO, za Dg je potrebna biopsija, več trditev o imunskih procesih pri IgA nefropatiji in natančen patogenetski mehanizem - IgA povzročijo nastajanje IgG in se z njimi vežejo v im. komplekse, ki se odlagajo v mezangiju

 

19. Vprašanje o stenozi ledvične arterije…

 

20. Katera sta dva največja dejavnika tveganja za kontrastno ledvično okvaro? ↓GF, hipotenzija, hipovolemija, srčno popuščanje, diabetes, kajenje, še nekaj možnosti...

 

21. Katera sta dva najpomembnejša napovedna dejavnika za napredovanje ledvične bolezni v KLO? Proteinurija, osnovna bolezen, hipertenzija, starost, kajenje, hiperlipidemija, še nekaj možnosti...

 

22. Klinične značilnosti nefrotskega sindroma, izberi pravilne: proteinurija 3g/24 ur oz. 3,5g / 1,73m2, hematurija, piurija, lipidurija, bakteriurija, slabost in bruhanje,...

 

23. Vprašanje o pravilnem odvzemu seča za različne preiskave - kateri curek seča za kulturo, kateri za Dg GN, nefrotskega sindroma, po masaži prostate za prostatitis, v katerem je veliko epitelijskih celic?

 

24. Klinične značilnosti ALO zaradi akutnega nefritičnega sindroma, izberi kombinacijo pravilnih: oligurija, polaksiurija, edemi, hipertenzija, hematurija, piurija, proteinurija, ledvena bolečina, eritrocitni cilindri, hialini in granulirani cilindri, dizmorfni eritrociti, akantociti

 

25. Velika enostavna cista, izberi kombinacijo pravilnih trditev: je dobro omejena od okolice s tanko ovojnico, s starostjo se veča velikost in število cist, lahko povzroči KLO, lahko povzroča ledveno bolečino, znotraj ciste so pregrade in … (nek morfološki izraz tkiva), raste 2mm na leto.

 

26. Katero zdravilo vpliva na ledvični krvni pretok: lorasartan, alopurinol, prokainamid, še dva

 

27. Kje je povečana anionska vrzel? Izberi pravilno kombinacijo: ketoni, laktat, aspirin, litij, metanol,...

 

28. Katera metoda se največ uporablja za oceno GF? MDRD formula, Cockcroft-Gault formula, očistek kreatinina, plazemska koncentracija kreatinina,...

 

29. Trditve o presaditvi ledvice, izberi pravilne (kombinacija): prejemnik mora prej opraviti UZ pregled srca in žil, starost darovalca ne vpliva na življenjsko dobo ledvice, po enem letu lahko vzdrževalno terapijo ukinemo, po odpovedi presajene ledvice jo lahko bolniku še drugič presadimo

 

30. AV fistula, izvberi kombinacijo pravilnih odgovorov: AV fistulo lahko naredimo komurkoli, traja največ 10 let, uporabljamo jo lahko več desetletij, mora zadostiti pretoku 300ml/min,...

 

31. Kateri je najboljši trajni pristop za HD? Nativna AV fistula, AV fistula z umetno žilno protezo, jugularni kateter, femoralni kateter,...

 

32. Antikoagulacija pri HD, kombinacija treh pravilnih? Heparin, heparin z nizko molekularno težo, citrat, aspirin, še nekaj,...

 

33. Najpogostejši zaplet pri HD? Hipotenzija, prsna bolečina, krči, krvavitve, še nekaj,...

 

34. Kontinuirana HD, izberi kombinacijo pravilnih trditev - delamo jo pri hospitaliziranih bolnikih na intenzivi, se dela 24ur/dan, boljša hemodinamska stabilnost, boljši očistek za majhne molekule, še nekaj...

 

35. Katero nadomestno ledvično zdravljenje ima najdaljše preživetje? HD, HF, HDF, peritonealna dializa, presaditev ledvice.

 

36. Omejitve za peritonealno dializo, izberi kombinacijo pravilnih: otrok s KLO, starejši od 65 let s KLO, nesanirana trebušna kila, več predhodnih operacij v trebušni votlini, nesposobnost menjave dializne tekočine.

 

37. Najpomembnejši zaplet peritonealne dialize? Peritonitis, puščanje ob katetru, krvavitev, dihalna stiska,...

 

38. Ukrep za preprečevanje ledvične okvare pri preiskavi s kontrastom? N-acetil cistein: 1x ali 2x, 600mg ali 1200mg, pred, po ali pred in po preiskavi? Infuzija za hidracijo: 0,9% ali 0,45% NaCl?

 

39. Vprašanje o nevrogenem mehurju - … refleksni lok je ohranjen, še 4 trditve

 

40. Kdaj je ocena GF zanesljiva? Pri ALO, pri stabilni KLO, pri prekomerno prehranjenih, tudi kadar bolnik ni zbral 24urnega urina,...

 

41. Kje je značilna mikroalbuminurija? Sladkorna bolezen, hipertenzija, še nekaj možnosti,...

 

42. Vprašanje o renalnem adenokarcinomu (hipernefromu)...