Pisna vprašanja - kardio (dr. Štajer)

Še kardio od Štajerja:

Interna medicina – kardiologija
vprašanja izven učbenika ali z zastarelim odgovorom v učbeniku

26. Katera od naštetih zdravil izboljšajo preživetje pri srčnem
popuščanju


28. Po čem spoznamo, da gre pri bolniku ne samo za srčno popuščanje,
marveč za kardiogeni šok


86. Katera 2 od naštetih sta glavna kriterija za diagnozo bakterijskega
endokarditisa


102. Indikacije za koronarno angiografijo so (izberite pravilne
trditve):


119. Katere biokemične kazalce dokažemo v krvi samo ob leziji srčne
mišice in ne pri poškodbah ostalih tkiv


129. Kako najbolj izboljšamo stanje pri bolniku z 2 uri starim akutnim
infarktom spodnje stene, pri katerem je prišlo
do kompletnega atrioventrikularnega bloka in ob tem do kardiogenega
šoka Bolnik je do tega trenutka prejel kisik,
morfij in aspirin.


179. V katerih 2 primerih je potrebno zdraviti disekcijo aorte z
menjavo obolelega dela žile z žilno protezo


181. Katera metoda NI primerna za dokaz disekcije aorte