Pisna vprašanja (2010-09-20)

Pisni interna 20.9.2010
Večinoma so bila že videna vprašanja…tu je nekaj novih/drugačnih verzij.
Primarni hiperaldosteronizem:
• Prisotni so periferni edemi
• Hipokaliemija povzroča krče
• Poliurija, polidipsija
• Hipertenzija je povezana s hipereninizmom
Hipoparatiroidizem:
• Hipokalcemija, hipofosfatemija
• Na CT vidno odlaganje kalcija v bazalnih ganglijih
• Zdravljenje lahko povzroči hiperkalciurijo in ledvične kamne
• …
• …
Men 2:
• Se deduje AD
• Okvara protoonkogena
• Okvara na 10. Kromosomu
• 2a boljšo prognozo kot 2b
• Marfanoidem videz bolj značilen za 2b
Pagetova bolezen
• Bolečine kosteh
• Prizadet slušni živec
• Zdravi se z bisfosfonati
• ….
• ….
Aortna insuficienca, kje se pogosto pojavlja:
• Ankilozirajoči spondilitis
• Marfanov sindrom
• Aortitis(sifilitični)
• …
• …
Bolnik s KLO, povišan Ca in PTH(ful daljše besedilo, sam se ne spomnim). Najprimernejša terapija:
• Paratiroidektomija
• Kalcitriol
• ….
• ….
• ….
Kje so prisotni limfociti v BAL:
• Sarkoidoza
• Idiopatska pljučna fibroza
• Sistemske bolezni veziva
• ….
• …
S kronično anemijo so povezani:
• Infekcijski endokarditis
• Sarkoidoza
• ….
• …
• …
Preiskave pri tuberkuloznem plevritisu:
• punkcija
• biopsija plevre(transtorakalna)
• torakoskopija
(vse tri ni bilo možno obrkrožit)
Trditve o pomankanju G6DH-obkrožiti je bilo potrebno napačne!
• Se nikoli ne pojavlja pri moških
• Klinična slika odvisna od starosti eritrocita
• …
• …
• …
Akutne levkemije:
• So klonske bolezni
• Etiopatogeneza je povsem neznana
• …
• …
• …
Pljučno srce:
• Epigastrične pulzacije
• Polne vratne vene/ periferni edemi (nekaj od tega)
• Pokci nad bazami pljuč v poznem ekspiriju