Pisna vprašanja (2010-04)

1. Za zastrupitev s svincem je značilno:

A sideroblastna anemija
B bazofilno punktirani eritrociti
C Howel -Jolleyeva telesca
D hipersegmentirani nevtrofilni ganulociti
E hemoliza

1. BCD
2. E
3. ABE
4. ABC
5. ABD


2. Esencialna trombocitemija:

A bolezen mladih
B zmanjsanje telesne teze, znojenje, povečana temperatura ob ?
C povečana vranica (hudo)
D arterijska in venska tromboza
E pogoste krvavitve
F splenektomija

1. BCDE
2. ABC
3. DE
4. BCD
5. CF


3. Limfoplazmacitoidni imunocitom:

A je nizko maligen
B Waldenstromova bolezen je oblika tega limfoma
C bolezen mladih
D vedno so povečana jetra, vranica in bezgavke
E je ozdravljiva bolezen
F zdravljenje s citostatiki in ionizirajočim sevanjem
G transplantacija je običajna

1. ABDF
2. ABDFG
3. ABF
4. BDEF
5. ABDE

4. Zilne motnje hemostaze:

A Oslerjewa bolezen
B Marfanov sindrom
C Henoch-Schonlein purpura
D senilna purpura
E skorbut

1. AD
2. ABCDE
3. BCD
4. BE
5. ACD

5. Izolirana sistemska hipertenzija:

A aortna insuficienca
B defekt interventrikularnega pretina
C starost nad 80 let
Č odprt Botallov vod
D Diabetes insipidus

1. BCČ
2. ABC
3. ACČ
4. CČD
5. BCD


6. Zapleti kronične poinfarktne anevrizme LV:

A ruptura proste stene
B levostransko srčno popusčanje
C prekatne motnje srčnega ritma
Č diastolna disfunkcija LV
D sistemska embolija

1. BCČ
2. ABC
3. BCD
4. AČD
5. CČD


7. Indikacije za urgentno zamenjavo zaklopke:

A absces
B srčno popusčanje zaradi perforacije lista aortne zaklopke
C obstrukcija umetne zaklopke
Č vegetacije na oboleli zaklopki
D endokarditis v desnem srcu

1. BD
2. BCD
3. ACČ
4. ABD
5. ABC