Pisna vprašanja (2009-09-21)

Nekatera nova vprasanja, ki so se pojavila na izpitu iz interne.


Kje se pojavlja izolirana hipertenzija?
- aortna insuficienca
- starejši od 80 let
- diabetes insipidus
- odprt Botallov vod

Kdaj takoj operiramo zaklopko pri bakt. endokarditisu?
- ce odkrijemo absces na zaklopki
- popuščanje srca zaradi prolapsa

Kaksna je dispnea pri intersticijskih pljučnih boleznih?
- v mirovanju
- pri gibanju
- v ležečem položaju

Kdaj damo visoke koncentracije kisika, več kot 60?
- Pickwickov sy (centralna hipoventilacija)
- poslabšanje KOPB
- lobarna pljučnica
- pljučni edem
- hiperventilacija

Kje se pri odraslem nahaja rdeči kostni mozeg?
- lobanja
- vretenca
- medenica
- proximalni del femurja in humerusa
- v vseh kosteh

Zastrupitev s svincem?
- bazofilno punktirani eritrociti
- hemoliza
- sideroblastna anemija

Kje se pojavlja a.i. trombocitemija?
- HIV
- SLE
- Ewansov sy

Pacientka stara 20 let, se močno znoji, ponoči se ne zbuja, piski slišni nad vratom...
- astma
- KOPB
- Retrosternalna golša

Kaj damo za preprecevanje nenadne srcne smrti bolniku po AMI
- antiaritmik
- beta bloker
- ne sme biti fizično aktiven
- če je manj kot 48 ur od napada ventrikularne fibrilacije mu vgradimo avtomatski defibrilator
- digoksin


Kaj pomaga na RTG ločiti sarkoidozo od neoplazme ali okužbe?

- bilateralna limfadenopatija