Pisna vprašanja (2009-06-08)

Klasičen test z visokim procentom starih vprašanj, zato bom napisala samo tiste, ki so se mi zdeli novi ali še posebno „neugodni“ :)

Kombinacije odgovorov so take, da pogosto zelo olajšajo izbiro pravinih odgovorov (KOMB)



Za akutni iradiacijski pneumonitis je značilno: KOMB

-nastane 6-12 tednov po obsevanju presnega koša zaradi rakavega obolenja

-značilna sta kašelj in dispnea

-značilni so betičasti prsti in hipertrofična osteoartropatija

-RTG pokaže ostro omejen infiltrat v obliki obsevalnega polja



Novejša slikovna preiskava za ugotavljanje razširjenosti raka pljuč:

-MRI prsnega koša in glave

-scintigrafija kost

-UZ trebuha

-Rtg in CT pljuč

-pozitronska izsevalna tomografija prsnega koša in glave



Takojšnje zdravljenje hiperkalciemije: KOMB

serumski Ca:

>3, brez simptomov

>3, s simptomi

>3.5 brez simptomov

>3, s hipofosfaetmijo

<3, s pridruženo ledvično insuficienco



Dejavniki tveganja za osteoporozo so: KOMB

-debelost

-kajenje

-prehrana z veliko beljakovinami

-alkohol

-zmanjšana fizična aktivnost



Priporočila za hipertonike: KOMB

-ne kave

-omejitev tekočin

-omejitve soli

-znižanje telesne teže

-zmerna telesna aktivnost



Pri bolnikih z rakom na pljučih odkrijemo zasevke v:

-30-40

-50-60

-40-50

-70-80

-10-20



Protivnetna zdravila za astmo: KOMB

-beklometazon

-kromoglikat

-salbutamol

-ipratropij



Posledice ALO:(kombinacije so bile take da si moral obkrožit - poleg očitnih pravilnih tudi- okužbe ali ledvične kamne??) KOMB

-uremični sindrom

-pljučni, možganski edem

-hiperkalemia

-metabolna acidoza

-okužbe

-ledvični kamni



Kaj lahko damo mosečnici: KOMB

-alfa blokerji

-Ca- antagonisti

-diuretiki

- ACE inh.



ALO povzročajo: KOMB

-NSAR

-antibiotiki

-metotreksat

-inssekticidi, herbicidi

-glikoli, težke kovine

-heroin, amfetamini



Koagulacija: KOMB

staro vprašanje, PAZI: faktor VII v resnici ne začne extrinzične koagulacije z aktivacijo f.IX!



Anuria je:

<100 ml

<1000 ml

<500 ml

<400 ml



O hemoglobinu: KOMB

Hb F močno veže 2,3, DPG

HbS pomik krivulje v levo

(ostali so bili narobe..tko da predvidevam da sta ta dva prav..čeprav nisem tega njikjer našla??)



B12: KOMB

-se razgradi s kuhanjem

- zmanjka ga po 2 letih ker se ga malo porablja

-je v rastlinah

-v želodcu se veže na protein R

-preniciozna anemija nastane pri vegeterjancih, ki ne uživajo mleka in jajc



Akutni erozivni psoriatični artritis zdravimo z: KOMB

-NSAR

-metotrexat

-pulzi ciklofostamida

-počitkom

-lokalnim gretjem vseh sklepov



„Dokazovanje proticitoplazemskih protiteles je pomembno pri diagnostiki vaskulitisov.“ Kateri so antigeni? KOMB

-RNA sintetaza

-ribosomski proteini

-proteinaza 3

-mikrotubuli



Za bolezni pri katerih se nabirajo uratni kristali, kristali Ca pirofosfata in bazičnega Ca fosfata velja:

-prizadeti v glavnem mali sklepi nog KOMB

-večinoma pri > 50 let

-preventivno se daje alopurinol

-ob napadu visoki odmerki NSAR

-preventivno se daje kolhicin



Sindron zgornje vene cave: KOMB

-oteklina vratu, zgornjih okončin in obraza zaradi zapore zunanjih jugularnih ven z rakavimi bezgavkami

-napete vene vratu in prsnega koša

-najpogosteje nastane zaradi raka na pljučih



akutna sarkoidoza: KOMB

-artritis

-hemoptize

-plevralne bolečine

-nodozni eritem



Ostalo se ponavlja ko stara lajna.