Priporocena literatura

http://www.mf.uni-lj.si/kibe/ucno-gradivo

Ucno gradivo
STROKOVNA LITERATURA ZA ŠTUDENTE MEDICINE IN DENTALNE MEDICINE
- Infectious Disease (2010): Clinical short course; F Southwick - dosegljivo na:
http://rajamed.blogspot.com/2010/01/infectious-diseases-clinical-short.html
- Kaj je dosegljivo v CMK : http://www.mf.uni-lj.si/cmk/infekcijske-bolezni-z-epidemiologijo
- Infekcijske bolezni (2002); MM Gomišcek, AM Radšel
- Clinical Infectious Diseases (2008); D Schlossberg
- Kako predpisovati protimikrobna zdravila v bolnišnicah (2007); M Cižman, B Beovic
- Principles and practice of infectious diseases (2010); GL Mandell, JE Bennett, R Dolin
- Harrisons Principles of Internel Medicine (2009); AS Fauci, E Braunwald, Kasper DL, et al.
- Zborniki infektoloških simpozijev
- Medicinska bakteriologija z imunologijo in mikrologijo (2002); M Gubina, A Ihan
- Textbook of pediatric infectious diseases; DR Cherry