1. sklop 2015/16

Mikrobiologija kolokvij 1. sklop 2015/16

Vsa vprašanja stara, razen ta tri so bila »nova«, vsa vprašanja iz dveh predavanj Nujne preiskave v klinični mikrobiologiji in Temelji mikrobiološke diagnostike (in mogoče iz poglavja v knjigi o mikrobiološki diagnostiki, ampak bolj ne)

Da zraste v tekočem gojišču mora biti v kužnini
a)≥10 bakterij
Preiskave za kriptokok
a)Indijsko črnilo
b)kriptokokni antigen v likvorju
Transport bakterioloških kužnin
a)pri sobni temperaturi, razen urin pri 4 stopinjah celzija