Pisni izpiti infekcije

Če se Tomažiča kaj vpraša med izpitom, z veseljem malo pokramlja in poda odgovor. Tudi njegovo »straženje« je odl: Bere časopis, vsake tolko se kej pomeni po telefonu, je zajtrk,... pa rad gre občasno tut vn iz predavalnice.

Piše se eno uro, vprašanj je 60 (mi smo jih meli 56)

1. Za gonorejo je v direktnem razmazu izcedka značilno:

a) Gram – diplokoki

b) Gram + diplokoki

c) Gram + bacili

 

2. Kako bi opisali skupino azolov?

a) Imajo dobro biološko uporabnost in razpoložljivost in se močno vežejo na serumske beljakovine, zato so primerni za zdravljenje globokih okužb

b) So širokospektralni antimikotiki, ki se dajejo samo parenteralno

c) Večina azolov ima dober spekter proti kandidi, nekateri delujejo tudi proti kriptokoku in aspergilusu, nekateri imajo veliko součinkovanj, so relativno malo toksični

d) Večina azolov ima dober spekter proti kandidi, nekateri delujejo tudi proti kriptokoku, neben pa ne deluje proti zigomicetam

 

3. Vrstni red preiskav pri bolniku z umetno zaklopko in sumom na infekcijski endokarditis

*a) hemokulture, trans-torakalni UZ, trans-ezofagealni UZ, ostale preiskave po potrebi

 

4. Kateri med naštetimi ne delujejo na Pseudomonas aeruginosa:

a) Ciprofloksacin

b) Ertapenem

c) Ceftazidim

d) Tigeciklin

e) Gentamicin

*f)  B+d

5. Aciklovir uporabljamo za okužbe z

a) HSV

b) VZV

c) HHV6, HHV7

d) RSV

e) A+b

f) A+b+c

g) A+b+d

 

6. Kdaj uporabimo kombinacijo betalaktama in makrolida?

a) sumimo na atipično pljučnico, bolnik pa ima visok CRP

b) Kadar ima bolnik epidemiološko povezavo, nima pa kliničnih znakov atipične pljučnice

c) Pri težki pljučnici

d) Ob nejasni klinični sliki

 

7. Klinični znaki klasične bakt. Pljučnice

a) Izmeček

b) Bolečine v žrelu

c) Kašelj

d) Mrzlica

 

8. S prisotnostjo česa dokažemo da je oseba kadarkoli mela HBV

a) antiHBs

b) antiHBe

c) HbsAg

*d) antiHBc

9. Aminoglikozidi so toksični za:

a) Notranje uho

b) Jetra

c) Kožo

 

10. Kaj je polien?

a) Mikafungin

b) Vorikonazol

c) Flucitozin

d) Amfotericin B

 

11. Z Lamivudinom zdravimo

a) HBV

b) HCV

c) HIV

d) In vse možne kombinacije

 

12. Nosečnica na koncu nosečnosti ima vaginalno kandidozo. Kaj storiti?

a) Nič, ker je ta okužba ne ogroža

b) Damo ji flukonazol, ki se daje v enkratnem odmerku in ni toksičen

c) Damo ji lokalno protiglivno zdravilo

d) Dobi IV odmerek amfotericina B, saj je ogrožena za nastanek sistemske kandidoze

 

13. Bolnik ima v žrelu umazano bele obloge, povečane vse bezgavke, ima vročino, ki traja že nekaj dni:

a) Streptokokna angina

b) Infekcijska mononukleoza

c) Mumps

d) Davica

 

14. Največ součinkovanj ima zdravilo:

a) Vorikonazol

b) Poskonazol

c) Flukonazol

d) Nistatin

 

15. Aminoglikozidi kot monoterapija za zdravljenje:

a) okužb sečil

b) pljučnice

c) okužb z zelo odpornimi bakterijami

 

16. Kriptokokoza poleg OŽ najpogosteje prizadane

*a) pljuča

 

17. Škrlatinko povzroča

a) Virus

b) Toksin

c) Gliva

d) Parazit

 

18. Bolnik na EIT doživi šok. Odvzete so bile kužnine in uveden piper-tazo in vanko. Tretji dan sporočijo izvid, iz ene od kužnin raste MRSA.

*a) Iz hemokultur raste mrsa, ukinemo piper-tazo

19. Kateri ne spada med beta-laktame?

a) Vankomicin

b) Cefazolin

c) Piperacilin

d) Azetronam

 

20. Makrolidi so dobra menjava za penicilin pri preobčutljivost, če ima pacient

a) Streptokokno angino

b) Pnevmokokno pljučnico

c) Sepso

 

21. Rentgenske značilnosti pnevmokokne pljučnice

a) Največkrat alveolarni inflitrati

b) Vedno manjši plevralni izliv

c) Praviloma je bilateralna

d) Intersticijski infiltrati

e) Ni nobenih pravil

 

22. Na katere načine se prenaša povzročitel noric?

*Kombinacije Aerogeno+ kapljično

 

23. Kontraindicirani pri otrocih so:

a)fluorokinoloni

b) makrolidi

c) TMP-SMX

 

24. Podaljšano antibiotično zdravljenje bolj vpliva na razvoj odpornosti bakterij kot kratkotrajno zdravljenje.

a) Drži

b) Ne drži

 

25. Pasovec je posledica reaktivacije:

a) noric

b) ošpic

c) rdečk

d) mumpsa

 

26. Norice zdravimo pri vseh starejših od

a) 18 let

 

27. Krup najpogosteje povzroča

a) Virus parainfluence 1-3

b) Pnevmokok

c) S.pyogens

d) Mycoplasma pneumonie

 

28. Kontaktno izolacijo priporočamo pri:

a) RSV

b) Gripa

c) HCV

d) Candida spp.

e) M.tuberculosis

 

29. Z albendazolom NE zrdavimo

a) Kožne larve migrans

b) Rečne slepote

c) Ehinokokoze

d) Toksokaroze

 

30. Proti pnevmokoku med fluorokinoloni dobro delujeta:

a) Norfloksacin

b) Ciprofloksacin

c) Levofloksacin

d) Moksifloksacin

e) A+b

f) C+ d

 

31. Najpogostejši bakterijski povzročitelj akutnega vnetja žrela

a) betahemolitični streptokok skupine C

b) Gonokok

c) betahemolitični streptokok skupine A

d) betahemolitični streptokok skupine G

 

32. Pravilna trditev je:

*a) Pri nezapletenih oblikah infekcijskega endokarditisa povzročenega z zelenečimi streptokoki, lahko zdravimo 14 dni s kombinacijo penicilin + aminoglikozid

33. Bolinca s prolapsom mitralke in planirano ekstrakcijo zoba:

*a)pred zobozdravstvenimi posegi in prolapsu mitralke profilakse ne priporočamo več

 

34. Kaj ne velja?

a) Posakonazol ima najširši spekter

b) Flukonazol ne deluje na zigomicete

c) Itrokonazol bolniki dobro prenašajo

d) Vorikonazol ima veliko interakcij

 

35.  Kaj ni primerno za zdravljenje glivnega meningitisa?

a) Flukonazol

b) Kaspofungin

c) Vorikonazol

d) Amfotericin B

 

36. Bolnik s škrlatinko je po prejemu antibiotika kužen še

a) 24ur

b) 4 dni

c) 1 teden

 

37. Penicilin ni zdravilo izbire pri:

a) vnetju sečnega mehurja

b) pnevmokokni pljučnici

c) aktinomikozi

d) streptokokni angini

 

38. Katero zdravilo ne sodi v prvo izbiro za ambulantno zdravljenje doma pridobljenje pljučnice brez pridruženih bolezni:

a) Doksiciklin

b) Amoksicilin

c) Penicilin

d) Moksifloksacin

e)  Azitromicin

 

39. Centorijevi kriteriji so:

a) kriteriji, ki določajo kdaj opravimo hitri test na streptokoke

b) diagnostična merila za izključevanje infekcijske mononukleoze

c) kriteriji po katerih izračunamo verjetnost da gre za streptokokno angino

d) Kriteriji za določanje verjetnosti, da bo bolnik dobil revmatično vročino

 

40. Kapljično izolacijo priporočamo pri: 

a) RSV

b) Gripa

c) HCV

d) Candida spp.

e) M.tuberculosis

 

41. Primarni sifilis potrdimo s preiskavo:

a) VDRL in TPHA

b) Pregled brisa razjede pod flurescentnim mikroskopom

c) Z metilenskim modrilom barvan razmaz razjede

d) Po gramu barvan razmaz brisa razjede

 

42. Za okužbo z ESBL bakterijami so najprimernejši:

a) Karbapenemi

b) Fluorokinoloni

c) Aminoglikozidi

 

43. Mikotična anevrizma je?

*a) Anevrizma, ki je posledica embolije v vasa vazorum

 

44. Pasovec zdravimo pri (let)

a) 50+

b) 65+

c) 18+

 

45. Aerogeno izolacijo priporočamo pri:

a) RSV

b) Gripa

c) HCV

d) Candida spp.

e) M.tuberculosis

f) norovirus

 

46.  Zdravilo izbire za sifilis

a) Ciprofloksacin

b) Ceftriakson

c) Azitromicin

d) Benzatil penicilin G

 

47.  Katero zdravilo uporabimo pri bolniku ki ima pljučnico in se zdravi doma

a) Cefuroksim

b) Amoksicilin

c) Moksifloksacin

d) Azitromicin

 

48. Kaj ni pravilno:

a) odmerki lipidnih oblik amfotericina B so lahko bistveno višji kot odmerki konvencionalnega amfotericina B

b) Otorci bolje prenašajo konvencionalni amfotericin B

c) Liposomalni amfotericin B Je manj toksičen kot konvecionalni

d) Zaradi lipidne oblike zdravila je liposomalni amfotericin B možno uporabljati tudi peroralno

 

49. Gripo z zaviralci nevrominidaze dravimo:

a) 5 dni

b) 10 dni

c) 14 dni

d) 2 dni

 

50. Inkubacija HAV

a) do 120dni

b) do 50 dni

c) do 180 dni

d) do 90 dni

 

51. Pljučnico domačega okolja zdravimo:

a) 10 dni

b) 7 dni

c) odvisno od koncentracije CRP

d) dokler ni rtg pljuč boljši

 

52.Kožne vzbrsti pri ošpicah so:

a) makulopapule

b) tuberozne

c) bulozne

d) urtikarne

 

53. Kaj ne deluje proti aspergilom

a) Flukonazol

b) Itrokonazol

c) Posokonazol 

d) Amfotericin B

e) Anidulafungin

 

54. Kateri test za hitro rutinsko diagnostiko akutnega streptokoknega vnetja žrela:

a) Serologija

b) Hitri test za določanje streptokoknega antigena

c) zadošča klinična slika

d) Bris žrela in mikro-bio kultura

 

55. Razlika med konjugiranim in polisaharidnim pnevmokoknim cepivom

a) Konjugiranega ne smemo uporabiti pri pacientih z okvaru imunskega sistema

b) V pojavnosti Gullian-Barre sindroma

c) v imunogenosti

d) v pojavnosti stranskih učinkov

 

56. Kateri antibiotik deluje na G- anaerobe

a) Ceftriakson

b) Ampicilin

d) Gentamicin

Infekcije pisni izpit

20.12.2016

 

1. Najpogostejši povzročitelj bronhiolitisa: RSV

2. Obdobje, kjer se najpogosteje pojavlja bronhiolitis:

1. 1-10 mesecev

2. 12-36 mesecev

3. Kateri kinolon deluje tudi proti anaerobom:

1. Levofloksacin

2. Ciprofloksacin

3. Mefloksacin

4. moksifloksacin

4. Do katerega leta pri otrocih ne moremo ločiti okužbe sečil med okužbo zgornjih in okužbo spodnjih sečil?

1. Do 1. Leta

2. Do 2. Leta

3. Do 5. Leta

5. Katere antibiotike se uporablja za profilakso za atipične pljučnice pri imunikompromitiranih bolnikih:

1. Makrolidi

2. Tetraciklini

6. Za kaj se uporablja PSI lestvica?

1. Za določnje sprejema v bolnišnico

2. Za sprejem na intenzivno enoto

3. Za uvedbo antibiotikov

7. Najpogostejši povročitelji pljučnega empiema:

1. strep pyogenes

2. strep pnoumoniae

8. Kaj ne povroča sindroma infekcije mononukleoze?

1. Rinovirusi

9. Kateri dejavniki vplivajo na pojav kolere

1. Vsi

10. Katera gljiva najpogosteje povzroča sepso?

1. C.albicans

11. Ali je C. krusei občutljiva za flukonazol?

1. Da

2. Ne 

12. Katere označevalce uporabljamo pri dokazovanju kandide?

1. Galaktomanan

2. b-D-glukan

3. manan/antimanan

4. A+b

5. A+c

6. B+c

13. Ali EBV povzroča sindrom kronične utrujenosti?

1. Ja

2. Ne

14. Inkubacijska doba za hepatitis a

1. Do 50 dni

2. Do180 dni

15. Koga zdravimo za norice?

1. Starejše od 18 let

16. Koga zdravimo za pasovec?

1. Nad 50 let

17. Kdaj cepimo za HBV

1. Ob vstopu v šolo

18. Kako izkustveno zdravimo peritonitis:

1. Ciprofloksacin

2. Cefotaksim

19. Zaplet poliovirusa BK

1. Nefropatija

20. ?? let star fant, ki rad igra nogomet ima že 3 tedne bolečo, pordelo nogo. Zdaj ga že tako hudo boli, da ne more stopit nanjo. Najverjetnejši povzročitelj je:

1. ???

Še par vprašanj - dentalci. Kar nekj vprašanj je blo istih kot v medicinskem izpitu, tak da možno, da so iz iste baze. 

1. Inkubacijska doba hepatitisa A je: a) do 14 dni b) do 120 dni c) do 90 dni d) do 180 dni e) do 50 dni 

2. Gnojni meningitis (kombinacija znakov): a) pareza III. možg. živca b) pareza VII. možg. živca c) vročina d) hemipareza e) otrplost zatilja f) spremenjena zavest g) generalizirani tonično-klonični krči 

3. Pri katerem od navedenih povzročiteljev priporočamo kapljično izolacijo? a) gripa b) mycobacterium tuberculosis c) candida d) hepatitis c e) RSV f) norovirus

 4. Kaj je značilno za preseptalni celulitis? a) za potrditev diagnoze moramo narediti CT ali MRI b) e je izvor okube pik ali poškodba je najpogostejši povzročitelj pnevmokok c) pojavlja se praviloma obojestransko d) pogostejši je pri otrocih 

5. Izkustveno zdravljenje je pogostejše kot usmerjeno: da/ne 

6. Najpogostejši povzročitelj cervicitisa v svetu je: a) klamidija b) gonokok c) herpes simpleks d) adenovirus e) a+b f) a+c 

7. Kdaj začnemo s protiretrovirusnim zdravljenjem? a) ko pade koncentracija CD4 < 200 b) takoj, ko ugotovimo okužbo c) ko pade koncentracija CD4 <350 d) začetek zdravljenja ni odvisen od koncentracije CD4

 8. Katere bakterije najpogosteje povzročajo atipične pljučnice pri odraslih? a) M. pneumoniae b) C. trachomatis c) C. psitacii d) Coxiella burnetii e) a, b, c f) a, c, d g) a, c h) a, d 

9. Kdaj zdravimo vnetje obnosnih votlin a) če težave trajajo več kot 7 dni b) če bolnik spada v ogroženo skupino za gnojni meningitis c) če je prisoten gnojen izcedek iz nosu d) vedno 

10. Zlati standard za vzročno diagnozo gnojnega meningitisa a) kultura likvorja b) barvanje po G + mikroskopsko c) polimeraza d) lateks aglutinacija 

11. V katerem obdobju po presaditvi ogranov se najpogosteje pojavljajo oport. okužbe (2-6 mesecev) 

12. Učinek antibiotičnega zdravljenja ocenimo po a) 5 dneh b) 1 dnevu c) 48-72 urah

 13. Vsi možni prenosi virusov hepatitisa (perkutano, spolno, zoonoza, perinatalno, fekalno-oralno 

14. Katere okužbe preprečuje profilaksa s TMP/SMX a) toksoplazmozo b) psevdomonase c) pnevmocista d) atipične pljučnice e) a+c

 

 

INFEKCIJE USTNI 

December 2016 - januar 2017

 

BEOVIĆ

1. poročaš o pacientu, te vpraša kaj bi to blo - lahko poveš samo tisto kar pacient res ima (ni potrebe po diferencialni diagnozi), pa glavni povzročitelj. Pa potem še dve splošni res lahki vprašanji - jaz sem imela proti čemu vse cepimo otroke v Sloveniji in glavni CŽS zaplet pri ošpicah in kakšna je prognoza.

2. 45 min za anamnezo in status, nato porocanje. Vsi ste skupaj na izpitu (mi smo bili trije). Sledita 2 vprasanja oz 3 ce ti misli zvisat oceno. Pacient je sladkorni bolnik in je imel septicni artritis. Vprasa malo o najbolj pogostih povzrociteljih, nacinu okuzbe, ... Mene je vprasala: 1. Kako predpisujemo antibiotike (2. diapozitiv na njenem PPT), 2. Sepsa, nova definicija, SOFA, qSOFA, 3. Zapleti po transplantacijah (medoperativni, pooperativni, pozni - IK, npr. PTLD). Zelo prejetna izkusnja, pomaga ce se kje zataknes. Res isce znanje in logicno povezovanje snovi. Je pa res, da te vcasih pogleda kot da nima nobenega smisla kaj govoris.

3. Poročas celotno anamnezo in status (ni panike če kaj spustiš oziroma pozabiš) nato te vpraša kakšna je po tvojem mnenju diagnoza (pri meni je bil IE) in še nekaj o možnih povzročiteljih. Nato me je vprašala kako zdravimo pljučnico (povedala sm tabelo za ambulantno zdravljenje in je bilo dovolj) in še klinično sliko ošpic. Ocenjuje na podlagi pisnega izpita, večinoma vsi obdržijo oceno pisnega :) 

4.

 

LOGAR

1. pacientka ŠEN (anamneza, status - pa koker ti pase/ lahko vse lahko sam kar odstopa...nc ne komplicira) .. potem pac kaj je šen, povzročitelj,kolko časa zdravimo, zapleti.. potem mal o drugih okuzbah koze (celulitis, NF, plinska gangrena) )..DD: borelijski limfocitom (povecana usesne mecice je mela tut pacientka), glede na šen ki ga je mela na obrazu - opekline pri smučanju, piki insektov, druge izpuščajne bolezni. Kaj svetovati pacientu ki se mu pojavlja šen na nogah? Profilaksa, dvig okončin, sanacija ran (predvsem glivice ki so zlo pogoste) ! Je zelo prijetna izprasevalka, zahteva pa predvsem povezovanje snovi - pa nic hudega ce česa ne veš! Res super ustni nč bat..

2. Pacient s pljučnico… ga pregledaš sam in nato poročaš anamnezo in status...samo kaj je posebnega blo… potem povpraša o tem kere preiskave mormo narest… a sklepamo na tipično al atipično pljučnico in zakaj, kere so atipične in kako jih diagnosticiramo, keri so najpogostejši zapleti pljučnice? ...prvo morš rešč respiratorna insuficienca, potem pa lahko nadaljuješ o empiemih, abscesih, pol kera zdravila predpišemo, da se pri EBV - infekcijski mononukleozi če damo antibiotik pojavi izpuščaj… + da ampicilin uporabljamo predvsem za enterokoke, pa še po kerih kriterijih se odločmo a bomo dal antibiotike pri akutnem poslabšanju KOPB … drgač je to bi res najbolj prjazn ustni izpit!

 

ARNEŽ

1. za anamnezo in status, kolikor pač rabiš. Poročaš le pomembne stvari, ni treba kompletno A&S, če jo kaj zanima, te kar sproti vpraša, res je bolj pogovor o pacientu. Imela sm dobro leto staro punčko z akutnim bronhiolitisom. Vprašala je skoraj vse v zvezi s tem, povzročitelji (VSI možni virusni povzročitelji), patogeneza, klinična slika, zapleti, kako bi diagnosticirali... Kako bi zdravili, če mamo kakšna protivirusna zdravila, spotoma vpraša tudi ali je virus DNA ali RNA. Nakoncu še zapleti v smislu bakterijskih superinfekcij, pa s katerimi antibiotiki bi zdravili doma pridobljeno pljučnico pri otroku… Izpit je precej sproščen, profesorica tudi večkrat prijazno kaj namigne ko vidi da jo zmedeno gledaš. Ocene lepe, tema je pacient in vse okoli tega, je pa veliko podvprašanj. Nasvet za vse, ki jo boste imeli: poglejte si otroške infekcije, tudi cepljenje je zelo pomembno. Vglavnem vse je v zvezi z otroci. srečno vsem!

2. točno tko k je rekla Tadeja samo da sm mela otroka k bruhu pa mel bolečino v ušesu. Pol me je pa vmes spraševala stvari k sm jih omenla med poročanjem npr. rekla sm da je cepljen po programu in pol sva se mal pogovarjale o programu ceplenja. Pol me je vprašala kaj je moja delavna diagnoza, mi pokazala laboratorijske izvide pa rekla nej komentiram kaj lahko sklepam iz tega. Velik tut sama razloži stvari in je nasploh prijazna.

3. prijazna je zelo, js sm mela vročinske krče pa pol zaradi diferencialke meningitis, encefalitis pa gripa z zdravljenji pa rsv pa virusna zdravila na hitr, par izpuscajnih, tetanus, . Zlo hitro preskakuje, ampak je zlo uredu, tko da ni panike. Mene so edin presenetl meningealni znaki, ki jih hoce ful natancno: kerningov, brudzinskijev, spodnji pa zgornji babinski, pasivna fleksija vratu...) - tko da to si poglejte pa diferencialke pa zdravljenje

4. Imela sem otroka s sumom na atipično pljučnico, iz tega ven so sledila vsa vprašanja. Imaš zelo veliko časa za anamnezo in status (kolikor želiš) izkušnja spraševanja je bila res super, je prijazna, če česa ne veš, te zelo jasno napelje na pravi odogovor. Poleg diferencialne diagnoze me je vprašala še: program cepljenja v SLO, prešla na poliomielitis, vse o bolezni povedat, tudi patogenezo okužbe živčevja...Povzročitelji virusnih pljučnic, zdravljenje gripe (tudi kemoprofilaksa) in RSV, zapleti gripe, ogrožene skupine za težjo bolezen pri gripi, izkustveno zdravljenje pljučnic, kar veliko o bakterijskih atipičnih pljučnicah - katero zdravimo z doksiciklinom prvo - okužbo s Coxiello brunetti, zakaj pride do hiponatriemije pri hudih pljučnicah (neustrezno izločanje ADH)

 

LOTRIČ FRULAN

1. anamneza status porocanje+ in kaj bi ji lahko blo, povejte kej o tej stvari (sen) in mal okol (ostale streptokokne okuzbe koze). 1. vprasnaje: js sm mela okuzbe mehkih tkiv, 2. vprasanje: penicilini.

2. najprej pacientka-pljucnica-povzrocitelji,zdravljenje,diagnoza(tudi test antigena v urinu),razdelitev beta laktamov,kko bi dokazali legionelo in to je vecalmajn to. u izi ustni.

 

MATIČIČ

1. Anamneza + status, maš časa kako uro, potem pa sprašuje enga pa po enga. Če nisi prvi lahku uzameš knjigo in pogledaš stvari okol bolezni, ki jo ima pacient. Večinoma se vrti okol pacientove bolezni, kako bi postau diagnozo… jst sm meu pacienta z pljučnico, uprašala me je še profilakso pri malariji, zdravljenje gnojnega meningitisa, stranski učinek doksiciklina pri odraslih (fotosenzitivnost). Ustni je zelo sproščen, ušeč ji je, če znaš logično razmišlat in povezovat stvari.

2. Zelo random pacientka (na koncu smo prišli do tega, da je možganski absces po operaciji), ampak je rekla, da se zaveda, da je diagnoza bolj zahtevna in tudi ni komplicirala. Najprej o pacientki, kasneje vse povprek: profilaksa pri malariji (kaj, komu, profilaksa tudi s tetraciklini), serozni meningitis (primerjava s KME in boreliozo), vzroki za povečane bezgavke v axilli, tipične in atipične pljučnice (klinična slika, diagnostika), dodatno/neobvezno cepljenje (proti katerim povzročiteljem, kaj bi priporočali starejšemu pacientu, ki leži na oddelku), infekcijska mononukleoza in mal o njej, katere bolezni pri povečanih okcipitalnih bezgavkah, še malo o ošpicah.

 

 

TOMAŽIČ

1. mela sem pacienta HIV +, ampak mi je rekel, naj ga ne sprašujem o tem, ampak o sedanjih težavah.. res je mel neke čudne simptome, ampak mi je uspelo ugotovit, da je to PCP.. potem me je vprašal še, kateri so drugi povzročitelji pljučnic pri imusko kompromitiranih, kako bi zdravili PCP in pri katerih bolnikih pričakujmo invazivno aspergilozo ali kandidozo (nevtropenični oz. bolniki v EIT/po črevesnih op). Uglavnem res bolj kot pogovor o pacientu.. niti ni blo treba poročat statusa, ampak samo anamnezo pa še to le sedanje težave in kkšne stvari, če je glih posebej vprašal…

2. smo najprej porocali, pa res sam pomembne stvari, potem nas je pa še mal spraševal, večina o pacientu.. s tem da js sm mela recimo enga z adisom, ki je bil že čist imunsko sesut in je imel trenutno serozni meninigits, pa mi je potem Tomažič povedu da je imel VZV meninigits in sm mogla povedat po tem dost o zdravljenju, pač o virusnih zdravilih.. Tut o pasovcu, me je spraševal za Ramsey huntov sindrom, pa kako se zdravi pasovec..res se vrti cel pogovor okrog pacienta.

3. Pacientka z neko atipično pljučnico (recimo...čudno anamnestično) in odpovedjo ledvic. Po anamnezi in statusu je dosti časa, da si še kej pogledaš, se pomeniš s kolegi, itd. Najprej sem poročala, ampak me je ustavil, ker je imela moja pacientka neke nevrološke težave mesec dni nazaj in na nevri niso ugotovil kaj ji je (kot neka kap - glavobol in pareza desne polovice obraza). Zato me je vprašal infekcijske vzroke pareze facialisa po perifernem tipu (pasovec-Ramsay Huntov sindrom + kako bi ga zdravila: aciklovir, i.v. + kdaj zdravimo pasovec) pa potem je želel slišat še Borelijo kot dd. Sicer pa smo bile 4 skupaj not in ko ena nečesa ni vedla, je pač eno drugo vprašal kaj misli. Ocene zelo lepe, vse smo obdržale ocene iz pisnega, zelo korektno in prijetno, sam ne govoriš veliko ker on usmerja in je zato (vsaj meni osebno) dosti lažje. Pogovor pač.

4.

 

Nekaj dodatnih vpr.:

• Koliko časa se zdravi sepsa in s čim (+ katere sepse 7-10, katere 10-14 dni)

• PCP pljučnica pri aids: s čim zdraviš in kaj daš če je ful hudo (glukokortikoide)

• Tipične okužbe diabetikov (poleg sečil in kože še tiste res posebne - zunanje uho,...)

• A lahko klamidija trahomatis povzroča drisko (da)

 

 

JEREB

1. Jst sm dubu intubiranega pacienta z meningoencefalitisom, torej anamneze sploh nism delou in sm dubu sprintano heteroanamnezo od sprejema. Lahko si vzames casa kukr hoces. Vmes sm si se prebral par stvari iz telefona pa tud na oddelku (intenziva) so bli ful prjazni. Not gre vsak posebi. Najprej sva sla cez laboratorijske izvide, poves anamnezo, status, ... Sprasuje dost naokol, ceprov je vse v neki povezavi s pacientom. Mene je sprasevou precej o zariscnih okuzbah zivcevja (predvsem mozganski absces, tud patogeneza), kme, ostali mozni povzrocitelji meningoencefalitisa, ... Dost je tud diagnostike, kaksno vprasanje je epidemiolosko (npr. kok kme je na leto). Antibiotikov sploh ne, me je pa cist za mimgrede vprasou stranske ucinke aciklovirja (ker ga je ta bolnik ravno dobival) in za nakonc zdravljenje leptospiroze. Dubu sm devet, je zelo prijeten gospod.

2. Jaz sem imela hiv+ bolnika s PCP in oralno kandidozo. Pogovarjala sva se veliko o hivu (koliko cd4 za katero bolezen, kdaj najvisja viremija-akutni hiv sindrom, do koliko replikacij virusa takrat najdemo itd.), pneumocystis jiroveci, da je gliva, da jo lahko dokazujemo z beta-D glukanom (se Candida pa Aspergillus ga imata), kaksni so infiltrati na rtg (intersticijski, difuzni, lahko oba pljucna reznja), zdravimo s tmp/smx, kot diferencialna diagnoza pri hiv pozitivnem lahko tuberkuloza (kdaj je najbolj kuzna-miliarna pljucna oblika), se malo o atipicnih pljucnicah (vse virusne in bakterijske povzrocitelje nastet). Drugace te res vodi skozi pogovor, prijazen, meni osebno sicer natancen, ampak ce cis falis oz ne ves, ti lepo pove in gresta dalje. Aja se ena random stvar, na katero sva prisla v sklopu hiva, kriptokokni meningitis, in sicer da je za likvor znacilna mocno znizana glukoza pa skoraj nic vnetnih celic. Pa ce ne mormo dajat tmp/smx pri PCPju, dajemo pirimetamin in klindamicin.

3. profesor zelo vredu, tudi ce kej ne znas te lepo vodi do odgovora, vprasa te po mnenju...dobila pa sm starejšo gospo s pljučnico, pri profesorju sm pol porocala anamnezo in status, cel izpit se je ubistvu vrtel okoli pacientke...glede na klinicno sliko se ni dalo opredeliti al je klasicna al atipicna pljucnica, vprasal me je kaj bi dala pogledat v tem primeru (laboratorij, rtg), pa mozni povzrocitelji (gospa je bila iz DSO), kako se dokaze povzrocitelje atipicnih pljucnic, s cim bi izkustveno zdravla, kaksne so mozne alternative...pol pa se malo podrobneje o kinolonih (razlike v spektru, stranski ucinki), skupine antibiotikov v nosecnosti, na koncu pa se ospice (samo zapleti, pa hotel je slisat da se subakutni sklerozirajoči panencefalitis potrdi z dokazom intratekalnega nastajanja igg).