Pisna vprašanja (2009-10-16)

1. Diagnostika razvojnih nepravilnosti2. Opiši princip oz. uporabo metode mikromrežne genomske hibridizacije3. Postopek predsimptomatske diagnostike4. Razpravljaj o specifičnosti genetskih testov5. Kako bi zanesljivo ločil med mitohondrijskim in dominantnim dedovanjem6. Kakšen vpliv ima uravnovešena translokacija, odkrita pri prenatalni diagnostiki7. Naštej kriterije za genetsko obravnavo rakavih bolezni8. Diagnostika duschenove mišične distrofije9. Dostop go genetske diagnostike v Sloveniji