Pisni izpit (2014-06-17)

Izpit histologija - pisni 17. 6. 2014

 

1. Kaj velja za termogenin?

-mitohondrijski protein

-transmembranski protein

-preprečuje ADP-->ATP  a ni blo to narobe?

-preprečuje prenos elektronov v dihalni verigi

-na njegovo aktivnost vpliva parasimpatik (narobe, simpatik (mislim da je vprašanje celo pisalo da na njegovo sintezo vpliva parasimpatik, kar je še dodatno narobe, nisem pa prepričan))

- sint.ga rjavo maščevje

 

2. Katera tkiva se obnavljajo? (pri vseh možnih kombinacijah so bili navedeni trije odgovori)

-skeletna mičičnina

-skeletna mišičnina pred rojstvom

-srčna mišičnina pred rojstvom

-srčna mišičnina po rojstvu (ni pravilen)

-gladka mičičnina

-prevodna mišičnina

 

3. Hialina hrustančevina je homogena, KER:

- 40% iz kolagena

- osnovna snov vsebuje proteoglikane

- osnovna snov vsebuje kolagen

- osnovna snov vsebuje elastična vlakna

 

4. Kaj velja za zbiralca?

- so v sredici in skorji

- so iz svetlih in temnih celic

- končni del imenujemo Belinijev vod

-imajo zviti in ravni del

-na prepustnost vpliva oksitocin

 

5. Mezangij, kaj velja

- sestavljajo mezangijske celice in matriks

- predstavlja podporo podocitom

- vsebuje aktin in miozin

- PAS pozitivne
- čistijo glomerulno bazalno membrano

6. Kaj ne velja za visceroreceptorje?

- odzivajo se na nizek parcialni tlak CO2 in visok parcialni tlak O2

- so kemoreceptorji

- so baroreceptorji

- odzivajo se na nateg v žilni steni

- podajajo informacije iz notranjosti telesa

 

7. Enhondralna osifikacija (zaporedje dogodkov)?

a privzem tekočine in odmiranje hondroblastov

b kalcificirane lamele

c hondroblasti se urejajo v palisade

d tvorba osteoida

e nalaganje hidroksiapatita

 

pravo zaporedje: c, a, b, d, e

(kako vemo da je ta vrstni red? a ne piše v knjigi da pride sočasno od odmiranja hondroblastov in kalcifikacije medceličnine? )

 

8. Kje NE poteka hemopoeza pred rojstvom?

- v steni rumenjakovega mehurčka

- v jetrih med jetrnimi celicami

- v jetrih znotraj žil

- v kostnem mozgu

- v vranici

 

9. Kaj je NEPRAVILNO?

- oligohidramnij je stanje s premalo plodovnice (pod 500ml)

- polihidramnij je stanje s preveč plodovnice (1500-2000ml)

- Normalna količina plodovnice ob porodu je 1500 ml.

- ledvična agenezija povzroči oligohidramnij.

- anencefalija, sladkorna bolezen matere je razlog za polihidramnij.

 

10. Kaj se razvije iz celic nevralnega grebena?

- vezivo prebavil

- vezivo dihal

- možgani

- gangliji

- parenhim ščitnice

 

11. Kaj ni značilno za razvoj spolovil?

- klični povezki nastanejo iz mezonefrosa

- pri moškem paramezonefrični vodi zakrnijo

- razvoj moških gonad je pod vplivom SRY regije na Y

- zun.spolovila so enaka po 8.tednu

- z razmnoževanjem kličnih povezkov nastanejo testisovi povezki

 

Notranja spolovila so enaka do 7. tedna, zunanja pa do 12. tedna, mislim, da je bila trditev napisana kot:: “Zunanja spolovila so enaka ob/v 8. tednu”. Kar je pravilno. Trditev, ki je napačna, je: “Klični povezki nastanejo iz mezonefrosa.” Klični povezki namreč nastanejo iz gonadalnih grebenov, potem pa se povežejo z mezonefrosom.

 

12. Kaj velja za možgane?

- alokorteks ima 3 plasti

- neokorteks ima 6 plasti

- v motoričnem delu so zrnate plasti slabo razvite

- v senzoričnem delu so piramidne plasti slabo razvite

 

13. Kje se nahajajo podsluznične žleze?

- v vratu žolčnika

- v požiralniku

- v ileumu

 

14. Kaj ne prehaja čez membrano eritrocita?
- glukoza
- kisik
- hemoglobin

- voda

- ogljikov dioksid

 

15. Kaj velja za pankreas?

- serozni acinusi - parenhim

- Langerhansovi otočki so endokrini del

- tubulalveolarna žleza

- čista tubulna žleza

- mukozni acinusi
-na dan izloči 120ml penkreatičnega soka
-vsebuje sekretorna zrnca, ki jih dokažemo s PAS reakcijo
-centroacinarne celice izločajo bikarbonat

16. Kaj velja za dojke v regresivni fazi?

- apoptoza

- vezivno tkivo

- maščobno tkivo

- nastopi po menopavzi ( senilna faza je po menopavzi, regresivna je po nosečnosti)

- kolostrum

 

17. Kaj ne velja za prekatno vodko?

- ima podobno zgradbo kot plazma

- izločajo jo pigmentne celice epitelija

- izloča jo nepigmentni del epitelija

- potuje iz zadnjega v sprednji očesni prekat
- se filtrira v Schlemmov kanal

 

18. Kaj ne velja za nožnico v rodni fazi?

- pokriva jo večvrstni visokoprizmatski epitelij

-estrogen spodbuja rast epitelija
-celice kopičijo glikogen
-bakterije nožnice zagotavljajo kisel pH in s tem delujejo baktericidno

 

19. Kje se nahajajo celice Clara? So v vseh vrstah bronhiolov!!!

- v terminalnih brnohiolih

- v respiracijskih bronhiolih

- v membranoznih bronhiolih

- v segmentnih bronhih

- v alveolih

 

20. Kaj velja za intemediarni del adenohipofize?

- MSH

- endorfini

- ACTH

- folikli

- eozinofilni koloid

- gonadotropini

- somatotropini

 

21. Obkroži napačno:

- miofibroblasti tvorijo kolagen

- periciti vsebujejo aktin in miozin
- vimentin se nahaja v gladkomiš.steni žil

- gladka mišičnina se obnavlja iz satelitskih

 

22. Kaj ne velja za srednje uho?

- pokriva ga enoskladni ploščati epitelij s čašicami

- epitelij na periost veže submukoza

- prek tube auditive povezan z žrelom
- povezan z votlinami v mastoidu

- je z zratkom napolnjena votlina

 

23. Kaj ne velja za endometrij?

- bazalna plast se med menstruacijo odlušči

 

24. Kaj ni del srčne cevi?

- škržne arterije

- primitivni preddvor

- primitivni prekat

- bulbus cordis

- venozni sinus

 

25. Kaj ne velja za ileum?

- veliko čašic

- resice so manj razvejane kot v jejunumu

- externa plast je adventicija → seroza!

- Peyerjeve plošče v sluznici in podsluznici

- je tretji, zadnji odsek tankega črevesa

 

26. Čvrsto vezivo - kaj velja?

- njegova glavna funkcija je podpora epiteliju

- je iz pravilno urejenih kolagenskih vlaken

- najdemo ga tudi med skeletnimi mišičnimi vlakni

- v zunanji plasti anulus fibrozusa

- veliko vlaken, malo celic

 

27. Razvoj obraza, obkroži napačno:

- ustna jamica v 4. tednu predstavlja središče obraza
-nastane 6 mezenhimskih votlin: dve mandibularni, dve maksilarni, dve frontonazalni

-nosno votlino obdajata medialni in lateralni nosni gubi

-maksilarna izboklina tvori zgornjo čeljustnico in lica

 

28. Kaj je narobe:
- pri napačnem razvoju prebavil lahko pride do atrezije anusa
- epitelij prebavil nast.iz splanhnoplevre

- sestava mekonija (pravilne sestavine so ble naštete)

- znotraj prebavne cevi je mekonij

 

29. Neke trditve:

-mezanglijske celice vsebujejo aktin in miozin

-fibroblasti izdelujejo kolagen

-vimentin je v gladkih mišicah

 

PRAKTIČNI DEL - 7:00h

 

1. Maternični vrat s cisto Nabothi

2. Slepič

3. Ampula semenovoda

4. Trnasta plast kože- berlinsko modrilo

5. decidualne celice

6. Glavne celice (obščitnica)

7. Dorzalna aorta (zarodek piščanca)

8. Mezenhim (Uhelj ploda)

9. m ciliaris

10.skeletna mišičnina prečno

11. Tunika albuginea (jajčnik)

12. Rumeni kostni mozeg (preparat 68)

13. Mielinizirana živčna vlakna????? tist je biu prej kolagen kt pa živci!!

14. Perikarion spinalnega ganglija

15. Paličasti eozinofilni granulocit?????? verjetno je bil eozinofilni metamielocit

16. Prikaz gladko mišičnega aktina

17. Ena od plasti žilnice (lamina choroidocapilaris)

18. Acidogene celice (želodec)

19. kolon - podsluznica

20. poklopec (epiglottis)

21. sečevod ???

22. mukozna uretralna žleza (moška sečnica)

23. Mioepitelijska celica

24. epinenevrij

25. Mišična arterija?????? -> mislim da je bila manjša vena?? (ni imela ravno pravilne svetline)

26. solznica

27. pljuča ploda (nepredihana)

 

PRAKTIČNI DEL - 9.30

 

1. Podsluznica jejunuma

2. Jezik

3. Podjezična slinavka

4. Rjavo maščobno tkivo

5. Kambijska plast periosta → atlas str 31

6. Srčna mišičnina - papilarna mišica

7. Perinevrij

8. Mielinizirano vlakno (spinalni ganglij)

9. Oligodendrocit

10. Kisli fibrilarni protein

11. Eozinofilni mielocit

12. Majhna vena

13. Mioepitelijska celica

14. Priželjc

15. Gomori - Bargmann (nevrosekret v nevrohipofizi)

16. Kromafine celice

17. M. sphincter pupillae

18. Substantia propria (žilnica) <<a ni bla lamina choroidocapillaris? pomojem tut

19. Ganglion spirale

20. Neki preparat kjer so bli možni odgovori intersticijsko vezivo/fibrozno/mezenhim/galertasto...? (mislim da je blo galertasto vezivo prav)

21. Žolčnik

22. Celica K (rumeno telesce)

23. Makula denza

24. Lakuna v sečnici

25. Nadmodkov vod

26. Prostata

27. Semenjak

28. Tunika albuginea (jajčnik)

29. Maternični vrat s cisto Nabothi

30. Pračrevo