Pisna vprašanja (2012-06-19)

1. Katere celice gradijo fundus in corpus zelodca? (kombinacija) (v knjigi piše: površinske, nediferencirane (regenerativne), mukoidne (mukozne vratne), pepsinogene (glavne, zimogene), acidogene (oksintične, parietalne), enteroendokrine (DNES)
a) mukoidne
b) mukozne
c) celice G (gastrin)
d) celice GL
e) nediferincirane celice
f) enterocit

2. Kaj velja za somatotropne celice: (kombinacija)
a) izlocajo somatomedine
b) izlocajo somatotropin
c) so acidofilne
d) so bazofilne

3. Kje vse najdemo vecvrstni visokoprizmatski epitelij? (kombinacija)
a) nosna votlina
b) izvodila znojnic
c) ustna votlina
d) primarni bronh
e) usesna troblja

4. V kaj se diferencirajo mezenhimske celice (kombinacija):
a) osteocit
b) hondrocit
c) adipocit
d) enterocit
e) hepatocit

5. Kaj velja za elasticno hrustancevino? (kombinacija)
a) najdemo jo v uhlju in poklopcu
b) s starostjo ne kalcificira
c) vsebuje kolagenska vlakna tipa 2
d) prehranjuje se z difuzijo

6. Kaj velja za osteoblaste? (kombinacija)
a) imajo receptor za parathormon
b) lezijo v lakunah obdani z medcelicnino (ampak a je to pol še osteoblast ali je že osteocit)
c) tvorijo organski del medcelicnine
d) izvirajo iz osteoprogenitornih celic
e) imajo bazofilno citoplazmo bogato z GA in veliko zrnatega ER

7. Kaj velja za sticnice? (kombinacija):
a) prevajanje je hitro
b) so meje med celicami
c) imenujemo jih discus intercalares
d) najdemo jih v srcni misici
e) v stičnicah najdemo aktinske filamente
Lahko so bli vsi odgovori pravilni.

8. Kaj ne velja za dendrit?
a) ima ER
b) ima GA (ima nislovino, vendar ne GA)
c) premer se z oddaljenostjo zmanjsuje9. Kaj ni pravilno?
a) eritrociti delujejo samo v krvi
b) eozinofilni granulociti lahko nevtralizirajo vazoaktivne substance ki jih sproscajo tkivni in krvni bazofilci
c) arnethova krivulja se pomakne v desno, kar kaze na veliko izplavljanje nevtrofilnih granulocitov (pomakne se v levo)
d) prva primitivna krvna celica je iz vrst eritroblastov

10.Kaj ne drzi?
a) retikulocite najdemo v periferni krvi
b) primarna zrnca se pojavijo kronolosko prej kot specificna
c) v razvoju se pri promielocitu prvic pojavijo nespecificna zrnca

11. Kaj pokriva endotelij?
a) perikardij
b) endokardij
c) epikardij
d) endomizij
e) perimizij

13.Kaj ne velja za levi in desni mezgovod?
a) imata podobno sestavo kot velike vene
b) med tuniko intimo in tuniko medio je membrana elastika interna
c) med tuniko medio in tuniko adventicijo je membrana elastika eksterna
d) v tuniki adventiciji so posamezne gladke misicne celice

14. Obkrozi vse antigen predstavitvene celice (kombinacija)
a) langerhansonove
b) makrofage
c) limfociti b
d) dendriticne celice
e) retikulumske epitelijske celice prizeljca
f) naravne celice ubijalke

15. Kje najdemo Odlandova telesca?
a) melanociti
b) korneociti
c) keratinociti
d) merklove celice
e) langerhansove celice

16. Kaj najdemo v bradavici dojke? (kombinacija)
a) znojnice
b) lojnice
c) stevilne zivcne koncice
d) montgomerjeve zleze
e) izvodila

17. Kaj ne velja za sarenico?
a) omejuje zenico
b) vsebuje dve antagonisticni precnoprogasti misici
c) prehaja v ciliarnik
d) locuje sprednji in zadnji zrklni prekat
e) vsebuje pigmentirano rahlo vezivo

18. Kaj ne velja za Cajalove celice?
a) potekajo v notranji krozni in zunanji vzdolzno potekajoci plasti gladke misicnine
b) nimajo miozina
c) kontrolirajo krcenje prebavne cevi
d) uvrscamo jih med difuzne nevroendokrine celice
19. Katera celica je bipolarni nevron?
a) olfaktorna celica
b) oporna celica
c) bazalna celica

20. Obkrozi vse celice z 23 kromosomi: (kombinacija)
a) spermij
b) spermatida
c) prespermatida
d) spermatocit I.reda
e) spermatogonij

21. Kaj sestavlja ledvicni klobcic? (kombinacija)
a) podociti
b) jukstaglomerulne celice
c) zunajglumerulni mezangij
d) endotelij

22. Kaj nastane iz intermediarnega mezoderma? (kombinacija)
a) splanhoplevra
b) vretence
c) ledvicni tubuli
d) naštete so bile še ostali deli urogenitalnega trakta (predvsem ledvice)

24. Napacna trditev:
a) zunajembrionalni mezoderm se vrascajo zile v sekundarne resice (neki cudnega je bilo)
b) posteljico sestavljata decidua basalis in fhorijeva plošča
c) resice na embrionalnem polju se razraščajo, na abembrionalni strani pa propadajo

25. Napacna trditev:
a) foramen ovale je med endokardijskima blazinicama in sekundarnim pretinom?
b) membranozni del pretin zraste kronološko kasneje kot mišični del
c) delitev se začne v 5.tednu
d) foramen primum med med endokardijskima blazinicama in...

26. Napacna trditev:
a) v prvem valu potovanja nevroblasti naselijo molekularno plast, potem zunanjo zrnato plast, potem plast purkinijevih celic in nato preostale
b) neokorteks sestavlja 90\% skorje
c) nevrulacija se začne v 4. tednu
d) oblikovanju nevralne cevi imenujemo nevrulacija
e) nevralna cev vsebuje nevralni kanal
f) o komunikaciji z amnijsko votlino preko sprednje in zadajšne nevropore

27. Trditve o rumenem telescu:
a) največji del sestavljajo luteinske celice granuloze
b) kasneje se spremeni v vezivno brazgotino
c) luteinske celice granuloze izločajo estrogen

28. Kje najdemo gladko mišičnino?
a) jezik
b) krvne žile

29. Trditve o razvoju dihal
a) hrustančevina dihal se razvije iz splanhoplevre
b) pri novorojenčkih se pojavi dihalna stiska zaradi pomanjkanja surfaktanta
c) surfaktant se začne proizvajat v 20.tednu
d) mišičnina dihal se razvije iz splahnoplevrePreparati:
1. Večskladni ploščati poroženevajoči epitelij (koža)
2. Čašica
3. Celica K
4. Mukoalbuminozna žleza
5. Čvrsto vezivo
6. Osteoblast
7. Meniskus
8. Skeletna mišičnina, vzdolžno
9. Spinalni ganglij, krezilno vijolično, nislovina
10. Purkynjeva celica
11. Oligodendrocit
12. Nevtrofilni granulocit
13. Neka krvna celica - hemopoeza
14. Druga krvna cleica - hemopoeza
15. PALS
16. Lamina choroidocapillaris
17. Ductus cochlearis
18. Pilorus
19. Rectum
20. Interlobularna vena
21. Langerhansov otoček
22. Pljuča ploda
23. Distalna zvita cevka
24. Ženska sečnica (vidna je celotna svetlina)
25. Vesicula seminalis
26. Prostata
27. Žilni del jajčnika
28. Maternica, telo v sekrecijski fazi
29. Miotom
30. Nekaj čudnega, mogoče mlečna žleza v laktaciji ali pa sklepna ovojnica