Priporočena literatura

LITERATURA:

Ivan Kastelic: Uveljavitev organizirane zdravstvene preventive in vpogled v znacilnosti prebivalstva v R.S.
Drazigost Pokorn, Higiena vode
Ivan Kastelic, Bivalno okolje in sodobno urbanisticno planiranje
Simon Opacic, Higiena v vojni in drugih hudih naravnih nesrecah
Majda Vida, Medicinska meteorologija
Nada Erzen, Higiena- navodila za vaje in seminar
Drazigost Pokorn, Higiena prehrane

Seminarske publikacije:

Staranje I
Staranje II
Alternativna prehrana
Sladkor v prehrani
Vino v prehrani
Prehrana pri bolezni prebavil
Gastronomija