2005-12-15 Higiena - Kolokvij #2

15.december 2005

1. Merilo za ugodje je

a)WGBT

b)IBM

c)PMV

d)Adu

2. Vpliv odpadkov na zdravje cloveka je odvisno od:

a)hidrometeoroloških razmer

b)geografskih razmer

c)higienskih razmer

d)načina odlaganja

3. Oko je najbolj občutljivo za

a)modro

b)rdečo

c)rumeno-zeleno svetlobo

4. Nitrati v vodi so posledica

a)razgradnih produktov rastlin

b)kemičnih gnojil

c)oksidacije dušikovih spojin iz kanalizacije

d)odplak iz farme

e)herbicidov

5. Hrup je

a)zvok frekvence xdB

b)vsak zvok, ki človeka moti

6. Kaj vpliva na bolečine v hrbtenici pri šolarjih

a)ergonomsko pohištvo

b)teža torbe več kot 10 telesne teže

c)zmerna fizična aktivnost

7. Javni vodovod je tisti, ki oskrbuje

a)Javna prevozna sredstva

b)2 gospodinjstvi ali 10 prebivalcev

c)javne objekte

d)obrate pridelave in dela z živili

8. Koncentracije radona v prostoru je odvisna od

a)načina merjenja

b)geoloških razmer

c)načina gradnje

d)gradbenih materialov

e)bližine kletnih prostorov

9. Osvetljenost pada

a)s kvadratom oddaljenosti od svetlobnega vira

b)linerano z oddaljenostjo od vira

10. se ne spomnim