1. Kolokvij (2007-12-12)

1. Človek je izpostavljen hrupu:
a) podnevi in ponoči
b) v delovnem okolju
c)v cestnem prometu
d)v naravi
e)

(vsi odg. so pravilni)

2. Značilnosti onesnaževanja vode iz zraka oz. načini (direkt kvadratek iz skripte treba na pamet znat, sej ko si 1x skripto pogledate bote vidli o čem govorim)

3. Koliko k sevanju prispeva RADIJ (1,2 nečesa - za enote glej skripto ker se mi apsolutno ne da zdele listat po njej :))

4. Koliko je lahko največ težka šolska torba (ne več kot 10 teže otroka...doooh, to ze vrabci na vejah civkajo (Baje)

5. Značilnosti mikroklime (to da je neločljiv del okolja, kaj jo sestavlja itd., ne nanaša se samo na notranje okolje)

6. Naloge medicinske ekologije (preučevanje delovnega okolja, preučevanje bivalnega okolja...)

7. Najpogostejše kemične snovi, ki onesnažujejo vodo (PCB, arzen...., fluor, klor)

8. Naravna svetoloba
a) človek je nanjo prilagojen
b)s svetlobno-tehničnega vidika dodatna umetna osvetlitev ni zaželjena
c)ponavadi zadostuje za osvetlitev prostora
d)
e)

9. Naravno prečiščevanje vodotokov zadostuje, kadar so ti onesnaženi z:
a)težkimi kovinami
b)pesticidi
c)herbicidi
d)razgradljivimi odpadnimi snovmi
e)