1. Kolokvij (2007-12)

1)Priporočena teža šolske torbe (največ do 10 teže otroka)
2)Prejeta doza iz naravnih virov+koliko k temu prispevata radon in thoron
3)Kako se voda onesnažuje iz zraka
4)S čim se ukvarja higiena na področju zdravstveno ekološke dejavnosti
5)Katere snovi se so onesnaževalci v pitni vodi (vse razen flour in klor)
6)Kaj je klima