Pisni izpit (2010-07)

TEST A: 6.7.2010

1. Epidemiološke raziskave nekoč in danes
neki na temo nekoč so delali vsako snov posebaj/skupaj
preiskovali vpliv ene/več snovi na človeka
dovolj logično kaj je blo prej kaj potem

2.) en graf umrljivost/čas/starost, za kakšno raziskavo gre

3.) najpogostejši izvor sevanja - radon

4.) kolikšna je meja da vsi doživijo stresno reakcijo - NAD 90 dB

5.) kolikšna je meja da poraste poraba ušesnih čepkov (65dB) - yes, my favourite too

6.) varnostni pasovi pri vodnem viru - so bili opisani, ti si moral pa vnest v tabelo kiro je najožji, ožji, širši
Izjave: 1. Prepoved intenzivne kmetijske in industrijske dejavnosti
2. Spremljanje zdravstvene in epidemiološke situacije
3. Ni dovoljeno opravljati dejavnosti, ki bi lahko ogrozila kvaliteto vodnega vira: uporaba gnojil, biocidov

7., 8.) sta se nanašala onesnaženost zraka, ne spomnem se točno kako so ble trditve razporejene
a.)SO2 glavni vir je promet
b.)NO2 je primarni in sekundarni polutant
c.)ozon nastaja v ozračju samo sekundarno
č.)SZO pravi da 6urna izpostavljenost 160 blabla - točno prepisano iz skripte
d) Fini, majhni, lebdeči ali respirabilni delci pridejo do pljučnih mešičkov
e) delci velikosti 10 mikrometrov pridejo do mešičkov
f)NOx deluje iritirajoče in povzroča zoženje dihalnih poti

9) Kaj je prav
a) vdihnemo 10-20kg zraka/dan
b) 10-25tisoč litrov zraka/dan
c ) vnesemo 1,5kg hrane/dan
d) 2,5kg hrane/dan
e) popijemo 2,5L vode

10.) razvrsti od 1-4 tisto ocena tveganja itn (staro vpr) –
1. Identifikacija škodljivih dejavnikov
2. Ocena odziva na dozo
3. Ocena izpostavljenosti
4. Vrednotenje tveganja


11.) onesnaženost tal
a) une porkerije se kopičijo ful časa
b) v tleh ostanejo zelo dolgo
(enpar novih in enpar starih trditev)
c) najpogosteje se onesnaži iz zraka
d) onesnaženost tal zaznamo počasneje kot zraka in vode

12.) Presečne pregledne raziskave
a) neki u zvezi s populacija (narobe, so na ravni posameznika)
b) če jih pravilno in skrbno proučimo lahko prenesemo med analitične (al neki, je blo tudi prepisano iz skripte)
c) pomembna je pravilna izbira opazovancev, da so ti čim boljši predstavniki populacije o kateri bi želeli na podlagi rezultatov raziskave sklepati, sicer bi prišlo do pristranosti izbire
d) ne vemo koliko časa že ima preiskovanec določeno bolezen


13.) si moral napisat biološke onesnaževalce, ki (po tri za vsako)
a) se prenašajo z vodo (pač, od kolere do enterovirusov ameb itn)
b) v prenaseljenih in slabo zračenih prostorih (napište kako tuberkulozo prehlade...)

14.) GHS standard
a) je v EU – usklajen z zakonodajo
b) ni v EU
c) pol je bla definicija (gre za označevanje nevarnih kemikalij)
d) neki u zvezi ratificiral ga je svet EU blabla (evropski Svet in parlament sta potrdila)
e) implementacija idej trajnostnega razvoja

15.) kolikšno količino proteinov moramo vnašat dnevno (0,8g/kgtt)

16.) kaj je definicija varnega živila – za obkrožit, ne za napisat

17.) neki v zvezi z okoljskim modeliranje označi slabosti
a) dve al tri so ble očitne slabosti (neki u stilu da nismo prepričani o rezultatih, da moramo ful natančno določat spremenljivke, strokovnjaki)
b) trenutne napovedi vpliva onesnaževal na klimo, kvaliteto zraka in ekosisteme so nezanesljive
c) ena ne vem kaj je bla
d) dve sta bli pa dejansko pravilni trditvi, ampak nista bli pa slabosti modeliranja (neki o sklepanju na kronično izpostavljenost itd.) – tle je finta tega vprašanja

18.) skozi kakšne teste mora it kemikalija, da se jo lahko da na trg
a) toksikološke
b) epidemiološke
c) ekotoksikološke na čebelah, vodnih bolhah…

19.) Ali smo lahko prepričani, da koncentracije pod predpisano mejno vrednostjo niso škodljive zdravju:
da
da, če so to ekonomski standardi
da, če so to kulturni vzroki
da, če je politično strinjanje
ne (pomoje da je to pravilen odgovor, v skripti je un primer s tovarnami ki vsaka zase ne presegajo, vse skupaj pa)

20.) DALY vsebuje
a) izgubljena leta življenja
b) pričakovana življenjska doba po poškodbi
c) dve kr neki – narobe
d) ?

21.) Vrste kart pri študijah prostorskih vzorcev:
a) točkovna karta
b) zemljevid
c) koropletna karta
d) dva, ki sta bila narobe

22.) IEUBK
a) sestavljen iz 4 modulov
b) do 7 leta starosti otrok
c) do 10 leta starosti otrok

23.) Meja med ioniziranim in neioniziranim sevanjem: 12,4 eV

24.) Pri vidni svetlobi velike svetlosti pride do: termične poškodbe mrežnice

25.) Najmanjša umirljivost zaradi onesnaženosti notranjega ozračja je:
a) dežele v razvoju – urbano področje
b) dežele v razvoju – ruralno področje
c) razvite dežele – ruralno področje
d) razvite dežele – urbano področje

26.) Neko že staro vprašanje z maščobami (nasičene, transmaščobne kisline) in večanjem razmerja LDL/ HDL.