Pisna vprašanja (2010-06-09)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (izpit_higiena_9.6.2010.doc)izpit_higiena_9.6.2010.doc57 kB
Izpit higiena 9.6.2010

Na izpitu so bila sama nova vprašanja (skoraj). Vse je bilo iz letošnje skripte – obeh: Zdravje in okolje ter Prehrana, eno vprašanje še iz IEUBK model (vse dobite na: http://www.mf.uni-lj.si/kjz/1390-). Bila sta dva testa A in B. Bila je stroga tišina, asistenti in docenti niso skoraj nič pomagali. Ni se dalo plonkati.

Vprašanja kot se jih spominjamo veterani:

1. Razvrstiti prvih 5 bolezni oz stanj po:

Preglednica 1. Seznam stanj, pri katerih imajo škodljivi dejavniki okolja največji vpliv (prirejeno po Pruss-Ustun A and Corvalàn FC, 2006). Stanje Deleži celotnega bremena, ki ga predstavljajo posamezne bolezni (daly/1000 preb) OKOLJSKIM DEJAVNIKO PRIPISLJIV DELEŽ DALY (1000 preb)
Driska 4.15 3.85
Infekcije spodnjih dihalnih poti 6.10 2.45
Nenamerne poškodbe 3.30 1.40
Malarija 3.10 1.25
Prometne poškodbe 2.60 1.05

2. Kako izračunamo DALY:
Več možnih odgovorov: natančno si preberite.


3. Ta slikca je bila:


Na njej je bil zbrisan napis študije prostorske variabilnosti. To si mogu dopisat.
4. Vprašanje iz študij prostorskih vzorcev

5. Kaj izračunamo z DALY – več odgovorov

6. Kaj prikazuje nek graf (umrljivost v odv od časa:
a) prostorski vzorec
b) časovni vzorec
c) kohortna študija
d) časovni trend

7. Tabela, v njej klasifikacija, razvrstiti po skupinah.


1. Obstaja dovolj dokazov o karcinogenost za človeka;
2a. Snov je verjetno karcinogena za človeka;
2b. Snov je morda karcinogena za človeka;
3. Ni dovolj ustreznih dokazov o karcinogenosti za človeka in
4. Snov ni karcinogena.

8. Meja za preprečevanje kroničnih motenj spanja v spalnici:
a) 30 dB
b) 35
c) 40
d) 45
e) 50

9. Kronično izpostavljenje hrupu na delovnem mestu – nevarnost:
a) Ogrožena skupina so delavci, ki delajo 8 ur 40 let pri stopnji hrupa >75dB.

10. pri tej glasnosti se pojavi akutna reakcija na stress pri vseh – ne vemo odg.:
a) 70
b) 75
c) 80
d) 85
e) 90

11. Kaj nastane zaradi močne svetlosti bliskavice:
a) Termična poškodba mrežnice
b) Trajna slepota
c) Eritem
d) Katarakta
e) Kožni rak

12. Voda: razvrsti postopke priprave vode po vrsti:

13. Največja smrtnost zaradi onesnaženosti notranjega zraka:

a) Države v razvoju, podeželje

14. Zdravstvene posledice če 200ug/l svinca v krvi: IEUBK model

15. Neki o svincu…..IEUBK model

16. Onesnaževanje tal: Iz kje se tla najpogosteje onesnažujejo: ja iz zraka, ane Slim:D

17. Tveganje za genotoksičnost hrane:

a) Priprava hrane pri visokih temperaturah
b) Pri nizkih
c) Pečenje mesa – aromatični ogljikovodiki
d) --------------------policiklični amini
e) akrilamid pri pečenju ogljikovih hidratoc

18. Kemično in biokemično onesnaževanje hrane
19. Vodovarstveno območje – prioritete:
a) Velikost ni odvisna od velikosti vodnega vira
b) Prioriteta je zaščita pred mikrobiološkim onesnaženjem
c) Prioriteta je zaščita pred kemičnim onesnaženjem
d) Velikost vodovarstvenega območja je odvisna od bližine virov onesnaževanja

20. Kaj spada pod okoljsko medicino in zdravstveni ekologijo:
a) Kr neki…
b) Kr neki
c) Bl krneki
d) Čist krneki

21. Neki z energijo fotona – pazi je ful čudn vprašanje
a) Sorazmerna z energijo sevanja

22. Meja me ionizirajočim in neionizirajočim sevanjem
a) 12,4eV

23. Zakaj se od študija bolezni…
a) Vse pravilno

24. LDL/ HDL pri transnenasičenih in LDL pri nasičenih se zveča
25. Vir, ki najbolj prispeva k naravnemu sevanju: Radon
26. Koliko časa v civiliziranem svetu preživimo znotraj:
a) Nad 85 časa
Med možnostmi ni bilo 90
27. Kakšen je trenuten trend onesnaževanja zdaka v Slo:
a) SO2 pada itd.


Folk, tok smo si uspel zapomnt. Slim prav da je bil test retardiran, ostali se mnenju pridružujemo!¨

Torej napotek za vse, ki bodo leta 2010 delali izpit: naučite se skripto, ker vsebuje vse (skoraj) odgovore!

Lep pozdrav,
Anonimni higieniki