Pisna vprašanja (2009-06-16)

Za ravnanje z infektivnimi odpadki veljajo naslednje trditve:

(obkrožite več odgovorov) – a,c

1. Infektivne odpadke je potrebno pred dokončno odstranitvijo obdelati tako, da izgubijo lastnost infektivnosti
2. Infektivnih odpadkov ni potrebno ločiti po izvoru nastanka le-teh
3. Infektivne odpadke pakiramo tako, da zavarujemo pred poškodbami in okužbo vse, ki lahko pridejo v stik z odpadki
4. Infektivne odpadke po obdelavi odlagamo na odlagališča za nevarne odpadkeNavedite osnovne določbe (koncepti) ravnanja z infektivnimi odpadki:

(Odgovore zapišite na spodnje črte) – nakladaš kolikor se daJ

1.

2.

3.

4.

5.

Degradacija tal vpliva na:

(Obkrožite več odgovorov) – c,d,e,f

1. Globalno segrevanje
2. Podnebne spremembe
3. Pospeševanje erozijskih procesov
4. Zmanjšanje biodiverzitete
5. Zmanjšanje organskih snovi v tleh
6. Poplave in plazenje talZa onesnaževanje tal veljajo naslednje trditve:

(Obkrožite več odgovorov) – b,c,d

1. Tla ne akumulirajo nevarnih snovi
2. Onesnaženost v tleh običajno ni vidna
3. Med anorganske onesnaževalce tal uvrščamo kadmij, svinec, cink
4. Med organske onesnaževalce tal uvrščamo benzen, PDB, DDTMožne poti vnosa ostankov fitofarmacentskih sredstev v človeka so:

(Obkrožite več odgovorov) – a,b,c.d

1. Ostanki fitofarmacevtskih sredstev na rastlinah (živila rastlinskega izvora)
2. Vnos z zaužitjem (oralno)
3. Pitna voda: transfer tla – podtalnica
4. Vnos preko dihal ali kože
5. Prenos v prehranjevalno verigo preko žvali (živila živalskega izvora)Katere trditve veljajo za težke kovine:

(Obkrožite več odgovorov) – a,c,d,e

1. Med naravne izvore težkih kovin uvrščamo vulkanske izbruhe, gozdne požare
2. Med antropogene izbore težkih kovin uvrščamo matično podlago
3. Med antropogene izvore težkih kovin uvršačmo sredstva za varstvo rastlin
4. Med antropogene izvore težkih kovin uvrščamo rudarjenje, topilnico
5. Med antropogene izvore težkih kovin uvrščamo promet


Navedite tri primere (območja) obremenjenosti okolja (tla, zrak, voda) s težkimi kovinami v Sloveniji (Odgovore napišite na spodnje črte)

1. npr. Idrija

2. - Mežiška dolina

3. - Celje


Kateri so ključni dokumenti o varnosti in kakovosti zdravstvenih storitev

(Obkrožite več odgovorov) – a,c,d

1. Luksemburška deklaracija o varnosti bolnika
2. Helsinška deklaracija
3. SZO – projekt World alliance for patient safety
4. Evropska komisija – Predlog strategije za izboljševanje bolnikove varnostiNa katerem območju je umrljivost zaradi onesnaženega notranjega zraka največja:

(Obkrožite en odgovor) -a

1. Dežele v razvoju – ruralno območje
2. Dežele v razvoju – urbano območje
3. Razvite dežele – ruralno območje
4. Razvite dežele – urbano območjeNapišite metode za obvladovanje bioloških kontaminacij: (no comment)

1. Uporaba standara ISO 14698

2. HACCP

3. FMEA

Povečan vnos soli – natrija lahko povzroča:

(Obkrožite več odgovorov)

1. Hipertenzijo
2. Rak na materničnem vratu
3. Aterosklerozo