Nacionalni Perinatalni Informacijski Sistem Slovenije (NIPS)

NIPS najdete na:

http://animus.mf.uni-lj.si/~perislo/

Nacionalni perinatalni informacijski sistem Slovenije (NPIS) je bil zasnovan v celi državi z namenom zmanjšati perinatalno obolevnost in umrljivost. Od leta 1985 dalje vsaka od 14 porodnišnic zbira podatke o porodih na enoten načiv - s porodnim zapisnikom - jih v strojni obliki pošilja na Inštitut za varovanje zdravja v Ljubljani. Programska oprema za vnašanje podatkov je prav tako enovita za vso državo. Na inštitutu za varovanje zdravja se podatki preverijo in po potrebi dopolnijo. Letni statistični prikaz izdaja vsako leto inštut za varovanje zdravja, medtem ko Raziskovalna enota univerzitetne ginekološke klinike v Ljubljani pripravlja vsakoletne in večletne preglede s komentarji pod nazivom Perinatologia Slovenica. Zadnja izdaja vsebuje pregled desetletnih perinatalnih rezultatov, ki so v grafični obliki dosegljivi tudi na tem mestu. Za vsako nosečnico, porod in novorojenčka v Sloveniji se zbira 114 podatkov o družinski in medicinski anamnezi, prejšnjih nosečnostih, sedanji nosečnosti, porodu, poporodnem poteku in novorojenčku. Rezultati analize teh podatkov uporablja združenje za perinatalno medicino SZD za preverjanje doktrinarnih principov in izdajanje priporočil posameznim porodnišnicam. NPIS predstavlja enostaven in učinkovit način spremljanja perinatalnega dogajanja tako v posamezni porodnišnici kot na nivoju regij ali države ali celo pri posameznem porodničarju.