Urinska inkontinenca pri ženskah

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (Razdelitev urinske inkontinence pri ženski.pptx)Razdelitev urinske inkontinence pri ženski.pptx794 kB

 

DEFINICIJA URINSKE  INKONTINENCE

Usklajeno delovanje sečnega mehurja, zapornega mehanizma sečnice, mišic medeničnega dna norm. zadrževanje in odvajanje seča

 

UI=Nehoteno uhajanje urina.

Ženski povzroča higienske, zdravstvene in socialne težave.

Čustveno in psihično breme (zadrega, sram, izguba samospoštovanja)

 

EPIDEMIOLOGIJA

Zelo pogosta težava pri ženskah

Prevalenca narašča s starostjo:

Med 15. in 44. letom starosti: 5%

Med 45. in 64. letom starosti: 10%

Nad 65. letom starosti: 20%

 

KLINIČNA RAZDELITEV:

ABSOLUTNA (stalno uhajanje urina)

prirojene nepravilnosti (epispadija, hipospadija, ektopični ureter, ekstrofija sečnega mehurja)

 

pridobljene nepravilnosti (poporodne fistule, pooperativne fistule, neoplastične fistule)

 

RELATIVNA (občasno uhajanje urina)

stresna

urgentna

mešana

overflow 

zaradi nevrogenega urinskega mehurja

zaradi preveč polnega mehurja (ischuria paradoxa)

ANATOMSKA RAZDELITEV:

URETRALNA

stresna

urgentna

mešana (stresna in urgentna)

overflow (pretočna)

ob epispadiji

funkcionalna

 

EKSTRAURETRALNA

kongenitalna (ektopični ureter)

navzven odprti sečni mehur (Extrophia vesicae urinariae)

fistule (uretrovaginalne, vezikovaginalne)

 

STRESNA URINSKA INKONTINENCA

Nehoteno uhajanje urina pri kihanju, kašljanju, dvigovanju bremen 

VZROKI

Heriditarni

Konstitucionalni

Spremenjeno hormonsko stanje v menopavzi in starosti

Število in način porodov

Težko fizično delo

 

    Intraabdominalni pritisk

 

    Intravezikularni pritisk

 

    Intrauretralni pritisk

 

Detruzor sečnega mehurja se ne skrči

STOPNJE:

Stopnja 1uhajanje ob max telesnih naporih

Stopnja 2uhajanje med hojo ali zmernih obremenitvah

Stopnja 3uhajanje med ležanjem

 

DIAGNOSTIKA

ZDRAVLJENJE:

Konzervativno

Fizioterapevtsko zdravljenjetrening mišičja medeničnega dna-Keglove vaje (66% uspeh zdravljenja)

Funkcionalna el. stimulacija (70% uspeh zdravljenja)

Medikamentno zdravljenje (duloxetin) (50% uspešno)

 

 

Operativno 

Indikacije za op zdravljenje:

huda stresna UI

neuspeh konzervativnega zdravljenja

mešana UI

Vaginalni pristop: Operacija po KeIlyu; 60-70% uspešno

Abdominalni pristop: Kolpocisto-uretropeksija (Burch) (80% - 90% uspeh zdravljenja) 

“sling” posegi: TVT, TVT – O (85% uspeh zdravljenja)

 

URGENTNA URINSKA INKONTINENCA

Nenadna močna potreba po uriniraju

Uhajanje urina na poti proti stranišču, ob poslušanju iztekajoče se vode ali pri delu z mrzlo vodo.

VZROKI:

Senzorična (prevelika občutljivost sečnega mehurja)

Motorična (nehoteno krčenje sečnega mehurja)

Profil uretralnega pritiska (UPP)normalen

Cistometrija pokaže zmanjšan volumen sečnega mehurja;prvi občutek na mokrenje nastopi pri nižji napolnjenosti sečnega mehurja kot je normalno (< 120 mL), prav tako je napolnjenost pri močnem (urgentnem) občutku na mokrenje zmanjšana. 

 

ZDRAVLJENJE:

Zdravljenje je predvsem KONZERVATIVNO:

 

Trening sečnega mehurja 

Podaljšati čas med uriniranjem

 

Akutna maksimalna FES

Stimuliramo 20 min dnevno s tokom 65 mA vaginalno oziroma 45 mA rektalno. Stimuliramo 5 dni zaporedoma, po dvodnevnem odmoru stimuliramo ponovno.

Uspeh zdravljenja: 80%

 

Medikamentno zdravljenje:

Antiholinergična sredstva

Tolterodin (Detrusitol), propiverin (Detrunorm), darifenacin (Emselex)

Triciklični antidepresivi: imipramin hidroklorid

Blokatorji Kalcijevih kanalov: nifedipin, terodilin hidroklorid

Uspeh zdravljenja 50% - 60% 

 

OPERATIVNO: zdravljenje le v primeru, da je konzervativno zdravljenje neuspešno in je urgentna inkontinenca zelo hude stopnje)

 

MEŠANA URINSKA INKONTINENCA

gre za kombinacijo stresne in urgentne urinske inkontinence. Prevladujejo lahko znaki stresne ali urgentne inkontinence

 

PRETOČNA (OVERFLOW) UI

uhajanje urina iz prepolnega sečnega mehurja. 

VZROKI: 

retenca urina, ki nastane zaradi zapore v odtekanju seča pod mehurjem (npr. striktura uretre, poškodbe v področju medenice) ali zaradi okvar zgornjega oz. spodnjega motornega nevrona

SIMPTOMI: 

Slab curek urina z napenjanjem pri mokrenju, 

Nepopolno praznjenje sečnega mehurja

Uhajanje urina iz prepolnega sečnega mehurja

 

 

 

 

 

 

 

 

Cistometrija pokaže povečan volumen sečnega mehurja

Meritev pretoka urina pokaže zmanjšane vrednosti

ZDRAVLJENJE URINSKE INKONTINENCE PRI ŽENSKAH

Zdravljenje urinske inkontinence pri ženskah je odvisno od:

Vrste urinske inkontinence

Stopnje urinske inkontinence

Spremljajočih obolenj 

Genitalnih (motnje statike genitalnih organov, miomi, tumorji adnexov, cistitis, uretritis)

Ekstragenitalnih (kron.pljučne b., SB, debelost) 

Izkušenj s posameznimi vrstami zdravljenja urinske inkontinence

 

HVALA ZA

POZORNOST!