Gestacijske trofoblastne bolezni

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (Gestacijske trofoblastne bolezni.pptx)Gestacijske trofoblastne bolezni.pptx6145 kB

1.Hidativna mola

EPIDEMIOLOGIJA

Incidenca različna v različnih delih sveta
Max:JV Azija Azije in Filipini, Mehika

DEJAVNIKI TVEGANJA

popolna mola: primanjkljaj karotena v živilih (prekurzor vitamina A)
nosečnost v ekstremih reproduktivnega obdobja (starost nad 40 let, najstniška leta)

delna mola : OKS in motnje menstruacije

Genetika hidativnih mol
TU DAJ SLIKO OD GENETIKE
Popolna mola, makro
Popolna mola, mikro (1)
Popolna mola, mikro (2)
Nepopolna mola, makro
Nepopolna mola, mikro (1)
Nepopolna mola, mikro (2)
Simptomi in znaki
POPOLNA MOLA
vaginalna krvavitev (84%) v prvem 3-mesečju
prevelika maternica za gestacijsko starost in visok hCG(28%)
hyperemesis (8%)
anemija (5%)
peeklampsija (1%)
hipertiroidizem
respiratorna insuficienca, če do tega pride po odstranitvi mole, pomisli na embolizacijo trofoblasta

NEPOPOLNA MOLA (manj simptomov!)
krvavitev, majhen uterus in nizke hCG vrednosti

Diagnostika

UZ

Določanje hCG

NORMALNA NOSEČNOST

lepo viden zarodek normalne nosečnosti

Diagnostika

NEPOPOLNA MOLA
Diagnostika

POPOLNA MOLA
Terapija
POPOLNA MOLA

sukcijska kiretaža
sledenje do treh neg. vrednosti hCG
kemoth po odstranitvi mole samo ob indikacijah
(metotreksat)
OKT , 1 leto odsvetovana nosečnost

Redno spremljanja zaradi možnega vznika horiokarcinoma

NEPOPOLNA MOLA
Sukcijska kiretaža
Sledenje do treh neg.vrednosti hCG
VISOKA OZDRAVLJIVOST


2.Gestacijske trofoblastne neoplazije

Lahko nastanejo po vsaki, a napogosteje po molarni nosečnosti

INVAZIVNA MOLA

HORIOKARCINOM

Invazivna mola, makro
Invazivna mola, mikro
HORIOKARCINOM
hitro rastoč maligen tumor
hematogeno zasevanje
1/20.000-30.000 (SLO v 10 letih 1 primer)

vznik ali iz horionskega epitelija ali iz
(redkeje) totipotencialnih celic znotraj gonad in drugje

v 50 % v nastane iz kompletne grozdaste mole

Horiokarcinom, makro (1)
Horiokarcinom, mikro (1)
Horiokarcinom, mikro (2)
Diagnostika
Zvišan nivo hCG
RTG pljuč
CT jeter in abdomna
Cistokopija
UZ pelvisa
hematološke preizkave
(KVS, DKS)
T3/T4

Terapija
GTN z nizkim tveganjem:
-brez metastaz: histerektomija, monokemoth
-z metastazami: monokemoth

GTN z vmesnim tveganjem: MAC ali EMA
GTN z visokim tveganjem: MAC/CO, resekcija metastaz, radioth

sledenje do treh neg. vrednosti hCG
OKT, odsvetovana nosečnost v obdobju sledenja

3.Trofoblastni tumor placentalnega ležišča (PSTT)


lokalna invazivna in maligna metastatska oblika
nizke koncentracije hCG

PSTT, mikro (1)
invazivne intermediarne sinciciotrofoblastne celice, ki izločajo hPL.
ni citotrofoblastnih elementov

PSTT, mikro (2)
Diagnostika
UZ
CT

Terapija
histerektomija pri nemetastski
obliki
slaba odzivnost na kemoth

Za popotnico... (1)

GTO so redka obolenja
vzniknejo v fetalnem horionu

Proizvajajo β – humani horiogonadotropin (hCG)

Za popotnico...(2)
Dejavniki tveganja za GTO
starost
splav
hidatidiformna mola v preteklosti
etnično-geografska pripadnost

horiokarcinom- ženske s krvno skup. A > riziko kot tiste z skupino 0