Maligni tumorji v nosečnosti

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (maligni_tumorji_v_nosecnosti.ppt)maligni_tumorji_v_nosecnosti.ppt147 kB

Incidenca: 1/1000 nosečnosti

Incidenca je enaka kot pri nenosečih ženskah iste starosti

Narašča zaradi zviševanja starosti nosečnic


Maligni tumorji v nosečnosti
Najpogostejši malignomi:
- rak materničnega vratu (26)
rak dojke (26)
Melanom (8)
rak jajčnika
hematološki malignomi (25)
rak debelega črevesa
rak ščitnice (4)
Maligni tumorji v nosečnosti
Terapija:

- kirurgija

radioterapija

kemoterapija
Maligni tumorji v nosečnosti
Radioterapija, radiodiagnostika:

Smrt ploda, teratogeneza, zaviranje rasti,
kancerogenost, okvara organov

Rtg p.c., MR, UZ
Maligni tumorji v nosečnosti
Povečano tveganje je ob dozah večjih od 0,1 Gy

Pri dozah nad 30 Gy pride do abortusa


Maligni tumorji v nosečnosti
Pred implantacijo in do 10 dneva po implantaciji
Zgodnja organogeneza (2-6 teden)
Pozna organogeneza/zgodnje fetalno obdobje (12-16 teden)
Pozno fetalno obdobje (od 20 tedna do poroda)
Maligni tumorji v nosečnosti
Kemoterapija
Teratogenost, kancerogenost, organotoksičnost
V približno 15 povzročijo malformacije, v 40 pa nizko porodno težo
Alkilirajoči citostatiki, vinka alkaloidi in antibiotiki, antimetaboliti, spojine platine
Pancitopenija ob rojstvu v 1/3
Kombinirane sheme le malo bolj toksične
Rak materničnega vratu
Rak materničnega vratu
Približno 1/10000 nosečnosti
Zaradi pogostih ginekoloških pregledov v nosečnosti so odkriti zgodnejši stadiji
Nosečnost in sama gestacijska starost ne vpliva na prognozo
Biopsija povzroči splav v 17, konizacija pa v 1/3 (v prvem trimestru)
Po biopsiji lahko močno zakrvavi
Rak materničnega vratu
Pri displazijah in CIS počakamo do poroda in 2 meseca po porodu ponovno opravimo preiskave (kolposkopija, bris, biopsija)
Določen del prekanceroz po porodu spontano izgine
Če ne opravimo diatermijo, kriokavstiko, laser, konizacijo
Rak materničnega vratu
Stadij IA z invazijo do 3 mm in brez invazije limfnih žil – vaginalen porod
Stadij IA z invazijo do 5 mm in invazijo limfnih žil – carski rez ob roku in obenem radikalna histerektomija in pelvična limfadenektomija
Konizacijo opravimo le, če je diagnoza nejasna
Rak materničnega vratu
Pri višjih stadijih je odločitev odvisna od gestacijske starosti
V prvi polovici nosečnosti opravimo radikalno histerektomijo takoj, lahko tudi telaredioterapijo, kateri po abortusu sledi brahiradioterapija
V drugi polovici nosečnosti počakamo do 32. tedna, nato opravimo carski rez in radikalno histerektomijo
Rak dojke
3 vseh rakov dojke odkrijemo v nosečnosti (1/3000 nosečnosti)
Rak dojke, povezan z nosečnostjo naj bi bil tisti, ki ga odkrijemo med nosečnostjo ali 1 leto po porodu
Enak stadij ima pri noseči in nenoseči ženski enako prognozo
Pri nosečnicah odkrivamo bolj napredovale tumorje
Povprečen zamik naj bi bil pol leta
Rak dojke
Večinoma jih odkrijejo ženske same
Zaradi obilnejšega tkiva imata mamografija in UZ manjšo vlogo
Pomembnejša je citološka punkcija in biopsija
Tudi pri nosečnicah so tumorji pogosteje benigni kot maligni
Rak dojke
Stadij I in II – modificirana radikalna mastektomija, radioterapija šele po porodu, kemoterapija ne v 1. trimestru
Segmentna mastektomija le v 3. trimestru, ker ji lahko takoj sledi radioterapija
Stadij III in IV – modificirana radikalna mastektomija + kemoterapija (ne v 1. trim.)
Ponovno lahko zanosi po 3 letih
Rak jajčnika
1/10000 – 1/100000 porodov
40 je germinativnih tumorjev
Večinoma benigni tumorji (zreli teratomi in benigni cistadenomi)
Le 2-5 je malignih, sicer 20-25
Večinoma cistadenokarcinomi in germinativni tumorji
Rak jajčnika
Večinoma so odkriti v prvem stadiju
So dobro diferencirani in mejno maligni
Večinoma operacija po 14.-16. tednu, ko so funkcionalne ciste že izginile
Ob laparoskopiji in natančnem vrednotenju ciste lahko poseg že pa 12. tednu
Ovariektomija, adneksektomija, cistektomija
Pri napredovalih – kemoterapija s cisplatinom
Limfomi
Hodgkinov, ne-Hodgkinov
Hodgkinov 1/5000 porodov
Zaradi počasnega poteka zamude v diagnostiki in terapiji ne poslabšajo prognoze
Nosečnost ne vpliva na potek bolezni in obratno
Hodgkinov limfom
Pri diagnostiki se ne smemo posluževati CT in radioizotopskih preiskav
Če začnemo zdravljenje zgodaj, je potrebno opraviti splav, razen če je radioterapija supradiafragmalna, kemoterapija ne v 1. trimestru
Levkemije
1/75000 – 1/100000 nosečnosti
AML 2x pogosteje kot ALL
KML redko, KLL še redkeje
V 1. trimestru abortus, nato kemoterapija
Če želi nosečnica otroka obdržati, izberemo neteratogene kemoterapevtike
Transplantacija KMC po porodu/splavu
Hematološke metastaze v posteljico in plod!
Melanom
1 bolnic z melanomom je nosečih
Pri zgodnjih fazah ekscizija, abortusa ni
Pri poznih fazah, kjer je potrebna kemoterapija, opravimo abortus
Metastaze v posteljico in plod!
Zanositev 3 leta po odkritju
Drugi malignomi
Kolorektalni karcinom: diagnoza je pogosteje kasnejša, ker se težave, povezane z rakom pripisujejo nosečnosti
Rektalni pregled

Rak ščitnice: Po operaciji ne uporabimo radioaktivnega joda
HVALA ZA POZORNOST!