Vstopni kolokvij - EKG

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (kolokvij_ekg.doc)kolokvij_ekg.doc22 kB
VSTOPNI KOLOKVIJ ZA VAJO EKG


1. Nariši akcijski potencial celic SA vozla, označi osi, približne vrednosti in posebnost tega potenciala! Kako na obliko omenjenega potenciala avtonomno živčevje (simpatik, parsimpatik)

(graf)


2. Napiši glavno značilnost akcijskega potenciala
• Celic pobujevalne muskulature
• Celic AV vozla
• Celic prevodne muskulature
• Celic delovne muskulature srca

4. Kaj je depolarizacija....................................................................................
Kaj je repolarizacija.........................................................................................
Kaj je napetost praga.......................................................................................

5. Katere faze akcijskega potenciala vidimo v EKG zapisu6. Kako sta električno sklopljena atrija z ventrikli pri zdravem preiskovancu7. Če je amplituda R zobca v II. odvodu EKG signala 1,4 mV, v gVF odvodu pa 0,7mV, je amplituda zobca R v I. odvodu ................. Nariši!