Ustna vprašanja - Prof. Lipnik Štangelj


Pri profesorici je odločilen vaš nastop. Profesorica te ne prekinja in te pusti, da poveš čisto vse kar znaš do konca. Čim več ji boste povedali iz prve roke, tem večji vtis boste naredili nanjo in tem manj podvprašanj boste na koncu dobili. Podal vam bom skrajšano obliko svojim dveh nadvse zanimivih vprašanj in opornih točk, ki jih je profesorica želela slišati:

Antidisritmiki 4. Reda: So kompetitivni antagonisti napetostno odvisnih kalcijevih kanalčkov L-tipa. Tipični predstavnik je Verapamil, ki spada v skupino fenilalkilaminov. S svojim delovanjem upočasnijo prevodnost SA in AV vozla in imajo tako negativni kronotropni učinek(zmanjšajo frekvenco srca). Delujejo na fazo platoja (jo skrajšajo, ker inhibirajo počasni notranji tok Ca2+ ionov, ki to fazo vzdržujejo) in fazo spontane diastolne depolarizacije, tako da jo podaljšajo(manjši naklon). Uporabljamo jih za zdravljenje SVT in atrijske fibrilacije s tahikardnim odgovorom ventriklov. Želela je vedeti katero zdravilo se uporablja danes namesto tega?(Adenozin) in zakaj?(zaradi tega, ker imam krajše delovanje). Povedati sem ji moral tudi mehanizem delovanja adenozina. Stranski učinki Verapamila so bradikardija, ki lahko preraste v AV-blok. Tipičen stranski učinek je tudi KONSTIPACIJA, ki jih pri drugih Ca2+ blokatorjih ni!

Antimalariki: Našteti sem moral skupine antimalarikov in predstavnike vsake skupine, ter mehanizem delovanja. Pri 4-aminokinolinih in kinolin-metanolih je odločilna inhibicija HEM POLIMERAZE ter posledično kopičenje toksičnega prostega hema. Pirimetamin in Progvanil pa sta antagonista folata, ki imata večjo afiniteto do DHF, tako pride do motenj sinteze timidilata- enaga izmed gradnikov DNA parazita. Vedeti sem še moral zdravila s podobnim delovanjem (TRIMETOPRIM in METOTREKSAT). Katera zdravila dajemo kot profilakso, katera delujejo na tkivne hipnozoite in katera na gamete? Vprašala me je še tudi katero zdravilo je najbolj hepatotoksično in v katerih pijačah je kinin? Baje, da v Schweppsu, prav zaradi tega mu daje tudi tako grenak okus. Še isti dan zvečer sem to dejstev na etiketi tudi preveril, in je vsekakor pravilna, seveda pa je bila zraven še vodka, ena krpa in en trdi kozarec….