Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj

kotransmisija
zdravila ki delujejo na dopaminske receptorje

toleranca
b blokatorji

rezistenca
zravila ki delujejo na histaminske receptorje